Aktualności

Rekrutacja - komunikaty

Informacje o stypendiach

Informacje o stypendiach

Zgodnie z Ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. istnieje  możliwość ubiegania się od I roku pobierania nauki o stypendia:

  • socjalne (uzależnione od dochodu netto / 1 m-c/1 os. w rodzinie);
  • dla osób niepełnosprawnych (z uwagi na posiadany aktualny stopień niepełnosprawności);
  • rektora (tylko w szczególnych przypadkach określonych ustawą);

oraz

  • jednorazowe zapomogi (w szczególnie trudnej sytuacji życiowej).

Szczegóły dotyczące terminu oraz formy złożenia  wniosku o w/w świadczenia zostaną opublikowane na stronie uczelni pod zakładką STUDENT – stypendia – formalności, najpóźniej w miesiącu wrześniu br.

 

Szczegółowy Regulamin świadczeń dla studentów PWSZ w Raciborzu znajduje się na stronie uczelni pod adresem:

https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/student/stypendia/stypendia-akty-prawne-wewnetrzne/

 

W razie pytań można kontaktować się ze Specjalistą ds. stypendiów  – Anną Czekałą pod numerem :

32/ 415 50 20 wew. 209