Aktualności

Rekrutacja - formalności

Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej

Informacja dotycząca opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna może podlegać zwrotowi w przypadku:

gdy studia na danym kierunku/specjalności nie zostaną uruchomione z powodu nieutworzenia się grupy zajęciowej/zbyt małej liczby chętnych osób i w związku z tym kandydat zdecyduje się zrezygnować z wybranego kierunku i formy studiów.

Ubiegając się o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć pisemną prośbę kierowaną do Prorektora ds. studentów dr Beaty Fedyn.

Podanie można pobrać ze strony www.pwsz.raciborz.edu.pl zakładka Rekrutacja – zasady internetowej rekrutacji.

Podanie można pobrać w tym miejscu: kliknij