Aktualności

Rekrutacja - akty prawne

Akty prawne Rekrutacja 2022/2023

Akty prawne Rekrutacja 2022/2023

  • Zarządzenie Nr 67/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 31 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na studia w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
    https://bip.pwsz.raciborz.edu.pl/container/zarzadzenia/2020-Z67.pdf