Aktualności

Rekrutacja - kandydaci cudzoziemcy

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW DOT. EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO STOPIEŃ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW DOT. EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO STOPIEŃ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO

Zgodnie z treścią § 4 ust 2 Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  Nr 32/2022 z dnia 5 maja 2022r., ustalony zostaje termin egzaminu potwierdzającego stopień znajomości języka polskiego dla aplikujących na studia cudzoziemców, jak niżej:

  • dla I naboru: 5 lipca 2022r. godz. 12.00
  • dla II naboru: 6 września godz. 12.00

w budynku głównym PWSZ w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55 (gabinet 128, partner).