Życie studenckie

Raciborska konferencja poświęcona parkom kulturowym

plakat_konferencja_v7

O wydarzeniu

3 listopada, w murach Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, odbędzie się konferencja poświęcona parkom kulturowym pt. „Ochrona Krajobrazu Kulturowego Miast Historycznych”.

OCHRONA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO MIAST HISTORYCZNYCH – raciborska konferencja poświęcona parkom kulturowym, Akademia Nauk Stosowanych ul. Akademicka 1, sala 340.

8.30 rejestracja uczestników
9.00 otwarcie konferencji – dr Paweł Strózik – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, Dawid Wacławczyk – I Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz
9.30 – Prace nad parkiem kulturowym w Raciborzu Maria Olejarnik – Miejski Konserwator
Zabytków w Raciborzu
10.00 STARE MIASTO – skarbiec parku kulturowego miasta Racibórz: możliwości do wykorzystania czy szanse do stracenia dr inż. arch. Henryk Zubel – prof. Akadami
Nauk Stosowanych w Raciborzu
10:30 Park kulturowy jako narzędzie prawne do ochrony krajobrazu kulturowego Agnieszka Olczyk – Kierownik Pracowni Terenowej w Katowicach, Narodowy Instytut Dziedzictwa
11:15 Park kulturowy Książęce Miasto Brzeg Agnieszka Synowiecka – Urząd Miasta Brzeg
11.45 Park kulturowy w Pszczynie – w przygotowaniu Beata Sarnecka-Uziałko – Miejski Konserwator Zabytków w Pszczynie
12:15 Parki kulturowe w Krakowie Tomasz Filar – Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane
12:45 Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki
13.15 Panel dyskusyjny z udziałem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Lokalizacja

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

ul. Akademicka 1, 47-400 Racibórz