IA WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW IA PWSZ (2014-2017)

IA WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW IA PWSZ (2014-2017)

[et_pb_section bb_built=”1″ fullwidth=”on” specialty=”off” next_background_color=”#000000″][et_pb_fullwidth_header _builder_version=”3.2″ title=”WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW IA PWSZ (2014-2017)” /][et_pb_fullwidth_image src=”https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2016/08/projekt.jpg” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”off” border_style=”solid” _builder_version=”3.0.71″ /][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section” prev_background_color=”#000000″][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text border_style=”solid” _builder_version=”3.2″]

 • Stachura E., Obiekt kultury jako dzieło sztuki. Promocja instytucji kultury poprzez architekturę, [w:] Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań, J. Łodziana – Grabowska i J. W. Wiktor (Red.), CeDeWu, 2014, s. 101-112, ISBN: 978-83-7556-634-5.
 • Stachura E., Contemporary housing environment of Poland. Dwelling attributes assessment [w]: Konsumpcja i Rozwój. Nr 1/2014 (6) kwartalnik, s. 75- 87, ISSN 2083-6929.
 • Stachura E., Sustainable Housing Environment and Its Impact on Consumption Patterns. [w:] Konsumpcja i Rozwój. Nr 3/2014 (8) kwartalnik, s. 61- 72, ISSN 2083-6929.
 • Stachura E., Integrativna uloga architekturę. Secesija u BiH i Poljskoj na prelazu iż 19. u 20. stolijece, (Integracyjna Rola Architektury: Secesja w Bośni i w Polsce na przełomie XIX I XX w., [w:] Oslobodenje, 04.06.2014, Godina LXX, Broj 24.246, wkładka s. 4, ISSN 2232-9986.
 • Stachura E., Binkowska K., A Study on Activities Related to Habitation (Indwelling) and Their Meanings, Real Estate Management and Valuation. Volume 22, Issue 3, Pages 5–13, ISSN (Online) 2300-5289, DOI: 10.2478/remav-2014-0022, October 2014.
 • Stachura E., Contemporary housing environment of Poland. Dwelling attributes assessment. [w:] Konsumpcja i Rozwój. Nr 1/2014 (6) kwartalnik, s. 75- 87, ISSN 2083-6929.
 • Stachura E., Sustainable Housing Environment and Its Impact on Consumption Patterns. [w:] Konsumpcja i Rozwój. Nr 3/2014 (6) kwartalnik, s. 61- 72, ISSN 2083-6929.
 • Stachura E., Wykorzystywanie innowacyjnych urządzeń w domu/mieszkaniu I proekologiczne zachowania konsumentów, [w:] Konsumpcja i Rozwój. Nr 2/2015 (11) kwartalnik, s. 22-36, ISSN 2083-6929, ibrkk.pl/book/441.
 • Stachura E., Dee J. A., Statutory Implications for a Sustainable Urban Form: Principles and Practice From Australia, in: MIND Journal, 2 Semiannual, WyższaSzkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2016
 • Figaszewski J., Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne wartości współczesnej koncepcji atrium [w:] Wybrane zagadnienia z budownictwa ogólnego, pod red. Sobocińskiej i M.Pisarskiego, ISBN 978-83-62805-41-9, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2014, s.19-28;
 • Figaszewski J., Biedrońska J., The Graphic Presentation’s of Building’s Passive Heating and Cooling Strategy, ACEE Architecture Civil Engineering Environment, Vol. 8, No. 1/2015, ISSN 1899-0142, the Silesian University of Technology, Gliwice, p. 5-11
 • Stachura E., Tufek-Memisević T., Sokołowska Moskwiak J., Urban and architectural design problems in the contemporary city: the case of Sarajevo., ACEE Architecture Civil Engineering Environment, Vol. 8, No. 1/2015, ISSN 1899-0142, the Silesian University of Technology, Gliwice,  p. 35-46
 • Sokołowska-Moskwiak J., The Role Of The Architectural Heritage In The Process Of Creating The Image Of Contemporary Polish Cities. Its Perception And Evaluation. -International Balkans Conference On Challenges Of Civil Engineering (3-BCCCE 2016 Tirana , Epoka University , Albania 19-21 Of May 2016
 • Sokołowska-Moskwiak J., Architectural values of historic workers settlements as a tourist attraction of silesian agglomeration. International Conference Tourism Vs Heritage – Icth 2016 , Lisbon At Lusiada University, Portugal 12-13th  Of May 2016
 • Sokołowska-Moskwiak J., Post-industrial tourism in upper Silesia as a strategy for development of innovative economy. Polish example. “HERITAGE for PLANET EARTH® 2017 “Smart Travel, Smart Architecture, Heritage and its Enjoyment for Dialogue” – Florence, March 11-13, 2017 p.43
 • Zubel H., Średniawa P., W : J. Kiszka (red) Uwarunkowanie historyczne, przestrzenne ,gospodarcze, społeczne i przyrodnicze transformacji Rybnickiego Okręgu Węglowego na przykładach Pszowa i Rydułtów , monografia zagraniczna Industrial Notes , Wyd. ACCENDO o.p.s. Ostrava , 2014
 • Zubel H., P.Średniawa P., Rudnicka K., Quaeck A., Wąs P., Zakarczemna A..W: Kiszka J. (red.) „Nowe życie w starym­ adaptacje poprzemysłowych terenów i obiektów do nowych funkcji w Pszowie i Rydułtowach „– w wybranych dyplomowych projektach studentów architektury Politechniki Śląskiej ,  monografia zagraniczna Industrial Notes , Wyd. ACCENDO o.p.s. Ostrava , 2014
 • Zubel H., Diagramowy zapis koncepcji w procesie projektowania architektonicznego na przykładzie prac własnych ze szczególnym uwzględnieniem projektu Domu Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Rozprawa doktorska.  Gliwice, 2014, maszynopis, 210 k., bibliogr. Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Pallado
 • Kuc-Słuszniak B., Contemporary shopping mall in the city structure, 7.ročnik konference Architektura v Perspektivě 2015 Technical University of Ostrava
 • Włodarczyk J., The age of inhabitants and the age of buildings as a guide for the architecture design; [w:] Wydawnictwo pokonferencyjne Proceedings of 40th IAHS (International Association for Housing Science) World Congress on Housing. Sustainable Housing Construction, Funchal, Portugalia 16-20.12.2014, s. 1-12, 2014
 • Włodarczyk J., Traditional and new public spaces in rural areas – Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne ISBN: 978-83-60081-80-8, 978-83-60455-85-2 Wyd.: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie/ Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, – członek komitetu naukowego konferencji i recenzent publikowanych artykułów , 2014
 • Włodarczyk J., Innovative utilitarianism as the mainfeature of the present architecture development  [w:] Innowacje technologiczne I zrównoważony rozwój w architekturze i w budownictwie, pod red. J. Sokołowskiej-Moskwiak,  s.519 – 527 ISBN: 978-83-64423-53-6, Racibórz 2017
 • Włodarczyk J., Innowacyjny utylitaryzm jako główna cecha rozwoju współczesnej architektury [w:] Innowacje technologiczne I zrównoważony rozwój w architekturze i w budownictwie, pod red. J. Sokołowskiej-Moskwiak,  ISBN 978-83-64423-58-1, Racibórz 2017, s.529-540
 • Bednarski A., Zabudowa mieszkaniowa obszaru Starych Gliwic  [w:] Monografia Starych Gliwic – pod. red. E. Borkowskiej, Muzeum w Gliwicach (w realizacji planów wydawniczych)
 • Bednarski A., Modernistyczna architektura Raciborza, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, ISSN 2082-7016; elISSN 2450-5552, Katowice, 2015
 • Bednarski A., Architekt, technologia i funkcja – obserwatorium geofizyczne w Raciborzu autorstwa Konrada Wachsmanna [w:] Innowacje technologiczne I zrównoważony rozwój w architekturze i w budownictwie, pod red. J. Sokołowskiej-Moskwiak, ISBN 978-83-64423-58-1, Racibórz 2017, s.151-160
 • Figaszewski J., Olejko W., Wpływ komponentów energetycznych na kształtowanie zespołów zabudowy śródmiejskiej na przykładzie projektów studenckich [w:] Innowacje technologiczne I zrównoważony rozwój w architekturze i w budownictwie, pod red. J. Sokołowskiej-Moskwiak, ISBN 978-83-64423-58-1, Racibórz 2017
 • Figaszewski J., Olejko W., Influence of energy components on developing groups of downtown flat housing on the example of students’ projects [w:] Technological innovations and sustainability development in architecture and construction, scientific editor: J. Sokołowska-Moskwiak, ISBN 978-83-64423-53-6, Racibórz 2017, p. 87-98
 • Figaszewski J., Kuc-Słuszniak B., Atrium jako element przetworzonych struktur architektonicznych [w:] Innowacje technologiczne I zrównoważony rozwój w architekturze i w budownictwie, pod red. J. Sokołowskiej-Moskwiak, ISBN 978-83-64423-58-1, Racibórz 2017, s. 497-506

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]