IN Kierunki

IN Kierunki

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” admin_label=”Sekcja” _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_fullwidth_image src=”https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2016/08/neofilologia.jpg” admin_label=”Obraz w pełnej szerokości” _builder_version=”3.0.87″ animation=”off” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” global_colors_info=”{}”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”Wiersz” _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Tekst” _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” global_colors_info=”{}”]

Kandydaci rekrutują się na kierunek studiów Filologia, co oznacza, że w trakcie pierwszego semestru realizują oni blok przedmiotów wspólnych, w skład którego wchodzą: literatura powszechna XX wieku, podstawy lingwistyki stosowanej, metody efektywnego uczenia się języka obcego, praktyczne aspekty literaturoznawstwa, kultura języka i netykieta. Oprócz powyższych przedmiotów, kandydaci w momencie rekrutacji wybierają moduł praktycznej nauki języka obcego. W ofercie znajdują się trzy języki: język angielski (nauka od poziomu podstawowego lub od poziomu komunikacyjnego), język niemiecki (nauka od poziomu podstawowego lub od poziomu komunikatywnego) oraz język czeski (nauka od poziomu podstawowego). W ramach obowiązkowego bloku przedmiotów filologicznych, w kolejnych semestrach realizowane są przedmioty takie, jak gramatyka opisowa języka czy też historia literatury obszaru językowego (zgodnego z wybranym modułem praktycznej nauki języka). Kształcenie filologiczne wieńczy seminarium licencjackie (poprzedzone przedmiotem proseminarium: metodologia badań i pisanie pracy dyplomowej), w ramach którego studenci szczegółowo opracowują wybrane tematy i przygotowują, pod opieką promotora, końcową pracę dyplomową.

Po drugim semestrze studiów studenci wybierają jeden z modułów specjalizacyjnych. W ofercie, w ramach każdego języka, znajdują się: moduł kształcenia biznesowego (komunikacja w biznesie), moduł kształcenia translatorskiego, moduł kształcenia z dodatkowym językiem obcym oraz moduł kształcenia pedagogicznego.

Moduł kształcenia biznesowego: komunikacja w biznesie

Studenci wybierający ten moduł mają możliwość poszerzenia praktycznej znajomość języka o słownictwo specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii czy też komunikacji międzykulturowej. W ramach tego modułu przedmiotów realizowane będą między innymi: korespondencja służbowa i handlowa z tłumaczeniem specjalistycznym, język biznesu i administracji, przedsiębiorczość i projekty UE, międzykulturowość i sztuka prowadzenia negocjacji. Programy poszczególnych przedmiotów uwzględniają, oprócz zajęć warsztatowych, spotkania z przedstawicielami biznesu i ekspertami poszczególnych gałęzi gospodarki.

Moduł kształcenia z dodatkowym językiem obcym

Kształcenie z dodatkowym językiem obcym umożliwia poszerzenie znajomości tego języka. Oprócz zwiększonej ilości godzin praktycznej nauki dodatkowego języka obcego, wybierając ten moduł, studenci poznają również elementy języka specjalistycznego, wykorzystywanego w świecie biznesu, oraz z praktycznymi aspektami przekładoznawstwa realizowanymi w ramach przedmiotu przekład tekstów użytkowych i fachowych.

Moduł kształcenia translatorskiego

Studenci przygotowujący się do pracy w charakterze tłumacza wybierają moduł przedmiotów z zakresu translatoryki. Obok podstaw teoretycznych, kształcenie w ramach tego modułu przewiduje zajęcia praktyczne i warsztaty, które realizowane są na przedmiotach takich, jak: translatoryka i edycja tekstu, analiza przekładu, stylistyka praktyczna, przekład tekstów specjalistycznych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu Neofilologii, którzyoprócz bogatego dorobku naukowego mają duże doświadczenie praktyczne; wielu z nich posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Moduł kształcenia pedagogicznego

Moduł kształcenia pedagogicznego rozpoczyna przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. Moduł ten umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do nauczania języka obcego. Studenci osiągają efekty uczenia się z zakresu psychologii, pedagogiki, podstaw dydaktyki, emisji głosu, dydaktyki nauczania języka obcego oraz praktyki zawodowej,  uzyskując przygotowanie pedagogiczne.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]