Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 57
Tel. + 48 664 740 736
e- mail: dom.studenta@pwsz.raciborz.edu.pl