Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Absolwenci architektury najlepsi w województwie

ABSOLWENCI architektury najlepsi w województwie

Absolwenci architektury najlepsi w województwie

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach absolwenci kierunku Architektura odebrali nagrody za najlepsze prace dyplomowe.

Z dumą informujemy, że po raz kolejny absolwenci kierunku architektura  PWSZ w Raciborzu znaleźli się w czołówce zwycięzców corocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. XXIX edycja konkursu jest organizowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Katowice. Współorganizatorami są: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Biblioteka Śląska, a patronat honorowy pełni Marszałek Województwa Śląskiego.

W ścisłym finale znalazło się 15 prac, które były najlepszymi projektami wyłonionymi w drodze wewnętrznych konkursów uczelnianych. Spośród kilkunastu prezentowanych prac i projektów dyplomowych z różnych uczelni wyższych województwa śląskiego dwoje naszych absolwentów otrzymało główne nagrody i wyróżnienia.

Inż. arch. Kinga DEMSKA – za projekt dyplomowy pt. „Centrum jogi i kontaktu człowieka z naturą”  (promotor dr inż. arch. Adam Bednarski)

oraz inż. arch. Patryk NOSAL – za projekt dyplomowy pt. „Kietrz OdNOWA” (promotor dr inż. arch. Henryk Zubel).

Jury konkursu dostrzegło ogromny potencjał w obu projektach, poruszających w pierwszym przypadku potrzebę zintegrowanych działań kształtowania krajobrazu w oparciu o zrównoważony rozwój i łączenie celów współczesnego człowieka z walorami środowiska naturalnego. W drugim przypadku zwrócono uwagę na potrzebę odbudowy utraconej tożsamości przestrzeni małych miast na przykładzie Kietrza poprzez działania architektoniczno-urbanistyczne.

Warto zaznaczyć, że kierunek architektura PWSZ w Raciborzu, zaprezentował prace inżynierskie, które zwyciężyły rywalizacje z pracami magisterskimi reprezentowanymi przez inne uczelnie.

Laureatom i promotorom gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

ABSOLWENCI architektury najlepsi w województwie
ABSOLWENCI architektury najlepsi w województwie
ABSOLWENCI architektury najlepsi w województwie
ABSOLWENCI architektury najlepsi w województwie
ABSOLWENCI architektury najlepsi w województwie
ABSOLWENCI architektury najlepsi w województwie
ABSOLWENCI architektury najlepsi w województwie
ABSOLWENCI architektury najlepsi w województwie