Studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Ogólne informacje o kierunku

Świat jest pełen wyzwań i skomplikowanych problemów, więc potrzebujemy dobrze wykwalifikowanych specjalistów, którzy sprostają tym wyzwaniom. Jeśli myślisz o karierze nauczyciela w przedszkolu lub szkole podstawowej, to studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są dla Ciebie. Nasz program ma profil praktyczny, co oznacza, że kształcimy specjalistów, którzy są gotowi do pracy zaraz po ukończeniu studiów.

Kompendium

Dobrze znany zawód w nowoczesnej formie

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają pięć lat. To 10 semestrów, a przez 6 miesięcy z tego czasu zdobywasz praktyczne doświadczenia w przedszkolu i szkole podstawowej. Stawiamy na praktykę, bo wiemy, jak ważne jest, żebyś dobrze czuł się w swojej przyszłej pracy.

Nasz kierunek skierowany jest do Ciebie – to Ty jesteś dla nas najważniejszy. Chcemy, żebyś nie tylko zdobył wiedzę, ale też rozwijał swoje mocne strony, które pomogą Ci stać się świetnym nauczycielem. Dlatego już na pierwszym semestrze masz do wyboru różne ciekawe zajęcia. Na koniec studiów czeka na Ciebie specjalny przedmiot, dzięki któremu sam ocenisz, jak jesteś przygotowany do pracy jako nauczyciel.

Oprócz treści programowych realizowanych na poszczególnych przedmiotach oferujemy szeroką gamę różnych warsztatów będących częścią realizowanych na uczelni projektów. One również dadzą Ci dodatkowe kwalifikacje i umiejętności do przyszłej pracy.

W ANS w Raciborzu mamy świetne warunki do nauki. Nasze budynki są cały czas modernizowane, żeby studiowanie było jak najbardziej komfortowe. Wszystko po to, żebyś mógł się skupić na nauce i swobodnie współdziałać  z naszymi wykładowcami.

Wyjątkowy program kształcenia

Naszym celem jest wychowanie absolwentów, którzy będą prawdziwymi specjalistami w swojej dziedzinie. Po ukończeniu naszych studiów, będziesz:
  • profesjonalistą, który doskonale rozumie potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i potrafi pomóc im w rozwoju,
  • osobą otwartą i komunikatywną, która potrafi budować pozytywne relacje z dziećmi i ich rodzicami,
  • nauczycielem kreatywnym, który potrafi stworzyć środowisko edukacyjne, które wspiera indywidualne zdolności, pasje i talenty dzieci,
  • specjalistą przygotowanym do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, takimi jak dysleksja, trudności w nauce czytania, pisania, matematyki, zaburzenia zachowania, ale także z dziećmi zdolnymi,
  • osobą biegłą w języku angielskim lub niemieckim, która rozumie, jak ważne jest nauczanie języka obcego od najmłodszych lat.
Brzmi interesująco? Jeżeli tak, dołącz do nas i zacznij swoją edukacyjną podróż na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ANS w Raciborzu!
Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oferują szerokie umiejętności do pracy w roli nauczyciela.

Opinie absolwentów o kierunku