Historia

Historia

1946 – początek kształcenia nauczycieli w Państwowym Liceum Pedagogicznym;

1954 – 1973 – przekształcenie PLP w Studium Nauczycielskie (SN); intensywna rozbudowa obiektów dydaktycznych;

1973 – 1981 – na bazie SN działa Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN), jako zamiejscowy oddział Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie;

1974 – 1977 – w obrębie obiektów CDN pracuje punkt konsultacyjny Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (WSWF); 

1977 – 1981 – w obiektach CDN działa Filia a następnie Wydział katowickiej WSWF (obecnej Akademii Wychowania Fizycznego); 

1981 – powołanie Studium Wychowania Przedszkolnego (SWP), po roku przekształcone w Studium Nauczycielskie (SN);

1981 – 1985 – w obiektach SN funkcjonuje Oddział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu (obecnego Uniwersytetu Opolskiego);

1992 – utworzenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych;

1993 – na bazie Studium Nauczycielskiego powstaje Kolegium Nauczycielskie o specjalności wychowanie fizyczne i zdrowotne;

2002 – rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 roku (Dz. U. nr 16, poz 1152) utworzono z dniem 1 lutego 2002 roku Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu;

2022 – rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1628) z dniem 1 października 2022 roku Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu nadano nazwę AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W RACIBORZU