Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”4.16″ da_disable_devices=”off|off|off” global_colors_info=”{}” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on”][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.17.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

Deklaracja dostępności Strony głównej Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony głównej Uczelni.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • W serwisie znajduje się dużo samodzielnych ikon utworzonych z tzw. fontów, które nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • W serwisie występują treści nietekstowe, które posiadają niejasny opis alternatywny.
 • W serwisie znajduje się odnośnik do kanału YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1SlXzBEDNbHEIv8Ipjl6pg. Filmy nie są wyposażone w napisy.
 • W serwisie znajduje się odnośnik do kanału YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1SlXzBEDNbHEIv8Ipjl6pg. Filmy nie są wyposażone w napisy rozszerzone.
 • W serwisie znajduje się odnośnik do kanału YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1SlXzBEDNbHEIv8Ipjl6pg. Filmy nie są wyposażone w audiodeskrypcje lub alternatywę dla mediów.
 • W serwisie znajduje się odnośnik do kanału YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1SlXzBEDNbHEIv8Ipjl6pg. Filmy nie są wyposażone w audiodeskrypcje.
 • W serwisie wystepuje zaburzona struktura nagłówków polegająca na:
  • występowaniu dwóch nagłowków <h1>,
  • pominięciu poziomów w hierarchii nagłówków,
  • stosowaniu nagłówków do treści, które nagłówkami nie powinny być np. numer konta jako nagłówek <h1>,
  • braku nagłówka <h1>,
  • występowaniu pustych nagłówków.
 • Występujące w serwisie tabele nie posiadają zdefiniowanego wiersza nagłówka <th>.
 • W serwisie pliki PDF nie posiadają odpowiedniej struktury.
 • W serwisie występują treści wyróżniane jedynie za pomocą koloru.
 • W serwisie część treści tekstowych ma zbyt niski kontrast.
 • Pliki PDF z planami zajęć mają niski kontrast tekstu względem tła.
 • Strona ma zablokowaną możliwość powiększania zdjęć na urządzeniach mobilnych „gestem szczypania” (pinch-to-zoom).
 • W serwisie występują pliki PDF, które są skanem dokumentów źródłowych i nie posiadają warstwy tekstowej.
 • Niektóre elementy serwisu mają zbyt niski kontrast.
 • Serwis jest miejscami trudno dostępny za pomocą klawiatury z uwagi na brak fokusa.
 • W serwisie występuje skiplink “skip to content” jednak nie działa prawidłowo. Dodatkowo posiada angielską nazwę na polskiej wersji strony.
 • Tytuł strony głównej jest zbyt obszerny.
 • W serwisie występują nieprawidłowości dotyczące linków, polegające na występowaniu linków (w obrębie danej podstrony) o tej samej nazwie
 • Odnośniki do np. mediów społecznościowych nie mają informacji do jakiego serwisu prowadzą – użytkownik nie wie, gdzie zostanie przekierowany.
 • Użytkownik nie jest informowany o tym, że dany link otworzy się w nowym oknie.
 • W serwisie występuje wiele nagłówków, które są puste lub zostały użyte niemerytorycznie, niezgodnie z przeznaczeniem samego nagłówka.
 • Fokus nie jest widoczny na elementach strony.
 • Ikony mediów społecznościowych (np. Facebook) nie posiadają widocznego tekstu z nazwą, np. w formie tooltipu.
 • W serwisie wystepuje niekonsekwencja w wyróżnianiu treści. Na jednej podstronie wystepuje zarówno pogrubienie semantyczne <strong> oraz pogrubienie wizualne <b>, którego nie powinno się używać.
 • Newsletter – brak informacji lub zabezpieczenia przed błędnie wpisanym adresem mailowym.
 • Pole wyszukiwarki nie posiada etykiety <label>.
 • Pole newslettera posiada <label> ale w stylach ma on display: none, przez co jest niewidoczny dla czytników ekranowych.
 • Strona nie przechodzi walidacji HTML/CSS: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.pwsz.raciborz.edu.pl%2F
 • W serwisie występują elementy bez zdefiniowanej nazwy.
 • W serwisie występuje bardzo dużo użyć ARIA niezgonie z ich przeznaczeniem.
 • Menu ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami posiada niejednoznaczne nazwy, zostało przygotowane w nieprawidłowy sposób.

Udogodnienia

 • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • jasne tło
 • podświetlane linki
 • czytelna czcionka
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Szypuła.
 • E-mail: kamil.szypula@pwsz.raciborz.edu.pl
 • Telefon: 324155020

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 

Skargi i odwołania prosimy składać osobiście do Biura Rektora. W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Adres: ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
 • E-mail: rektorat@pwsz.raciborz.edu.pl
 • Telefon: 324155020

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i wynosi 7.

1. Komunikacja

Budynek dydaktyczny A i B ul. Słowackiego 55

 • Platforma zewnętrzna

Budynek dydaktyczny A ul. Słowackiego 55

 • Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych (BON) – parter budynku
 • Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym (Biuro Obsługi Osób Niepełnosprawnych)
 • Terenowy podjazd dla Osób z niepełnosprawnością ruchową od strony skweru.
 • Schodołaz urządzenie mobilne do wykorzystania.
 • Dźwig osobowy wewnętrzny dostosowany dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
 • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
 • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 217
 • [usprawnienie w bibliotece]
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
 • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny B ul. Słowackiego 55

 • Platforma wewnętrzna
 • System nawigacyjno-informacyjny ToTuPoint z komunikatami głosowymi i wizualnymi na telefony komórkowe.
 • Sala wykładowa z pętlą indukcyjną 202
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM
 • Oznaczenia pomieszczeń za pomocą liter i cyfr przestrzennych

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

 • Zewnętrzny podjazd terenowy na poziomu parteru.
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Kryta pływalnia Słowackiego 55

 • Brak dostępności.

Sala gimnastyczna ul. Słowackiego 55

 • Sala gimnastyczna dostępna w poziomie do parteru. Zewnętrzny terenowy podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Dom Studenta ul. Słowackiego 55

 • Platforma zewnętrzna trakcie realizacji, w poziomie z zewnątrz budynku do poziomu parteru.
 • Usprawnienie w postaci systemu MIGAM

Stadion ul. Wyszyńskiego

 • W budynku socjalno-dydaktycznym brak dostępu.
 • Sam obiekt stadionu w przestrzeni otwartej dostępny.

2.Dostępność w zakresie punktów sanitarnych

Budynek dydaktyczny A ul. Słowackiego 55

 • Punkt sanitarny na poziomie -1 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Punkt sanitarny na poziomie 0 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Budynek dydaktyczny B ul. Słowackiego 55

 • Punkt sanitarny na poziomie 0-2 dostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Sala gimnastyczna ul. Słowackiego 55

 • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Kryta pływalnia Słowackiego 55

 • Punkt sanitarny niedostępny dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

Dom Studenta ul. Słowackiego 55

 • Punkt sanitarny dostępny na poziomie 0

Budynek dydaktyczny ul. Łąkowa 31a

 • brak dostępności punktu sanitarnego dla Osób z niepełnosprawnością ruchową

3. Dostępność w zakresie Informacji

 • PWSZ posiada system monitoringu wizyjnego w zakresie komunikowania w budynkach dydaktycznych A, B, Sala gimnastyczna, Kryta pływalnia, Dom Studenta, budynek dydaktyczny na ul. Łąkowe.
 • System podnosi bezpieczeństwo komunikacyjne w trakcie przemieszczania się pomiędzy w/w obiektami.
 • Monitoruje wewnętrzne ciągi komunikacyjne w budynkach oraz zewnętrzne ciągi komunikacyjne w bezpośrednio przyległych obiektach PWSZ.
 • PWSZ posiada bezpośredni opis pomieszczeń w 3D.
 • PWSZ nie posiada kompleksowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]