Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Ogólne informacje o kierunku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek o ugruntowanej pozycji na polskich uczelniach. To kierunek, który przygotowuje do działalności plastyka, projektanta oraz edukatora sztuki, może podejmować pozaszkolną działalność edukacyjną, pracę w galeriach, muzeach, instytucjach kultury. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu — artysty w ramach sztuk użytkowych lub może podjąć pracę w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym. Studia zapewniają wszechstronne wykształcenie projektanta i artysty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy.

Kompendium

Interesujące moduły kształcenia

  • warsztat projektanta
  • elementy wzornictwa

Odkryj swoje artystyczne powołanie

Absolwent Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych jest rzetelnie wykształconym plastykiem, posiadającym wiedzę i umiejętności pozwalające funkcjonować jako samodzielny twórca. Zdobyte wykształcenie pozwala także absolwentowi świadomie odbierać i uczestniczyć w wielorakich wydarzeniach i zjawiskach kultury współczesnej. Absolwent edukacji artystycznej jest także dobrze przygotowanym edukatorem i animatorem kultury i sztuki m.in. w domach kultury, muzeach, galeriach oraz innych instytucjach, których jedną z funkcji jest szeroko rozumiane upowszechnianie kultury.

Ponadto absolwent:                                                            

może podjąć pracę w firmach, w których wymagane są kompetencje szeroko rozumianego grafika komputerowego, tj. firmach projektowych czy reklamowych, związanych z komputerowym przygotowaniem materiałów do druku oraz wykorzystujących szeroko rozumiany obraz fotograficzny (firmy reklamowe, wydawnictwa, mass media, zakłady fotograficzne), a także podjąć pracę w firmach, w których wymagane są wiedza i umiejętności w zakresie technik malarskich, rzeźbiarskich i graficznych (m.in. pracownie witrażu, mozaiki, renowacji i konserwacji, firmy reklamowe). W założeniu będzie grafikiem mogącym zapewnić pełną obsługę promocyjną i reklamową firmy, począwszy od zaprojektowania jej pełnej identyfikacji wizualnej, strony www, wydawnictw reklamowych, w których samodzielnie wykona fotografię produktu i właściwie pod względem typograficznym opatrzy je tekstem, a materiał ten samodzielnie przygotuje do druku.

Absolwent Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych może także prowadzić własną firmę świadczącą szeroko rozumiane i różnorodne usługi o charakterze rzemieślniczym i artystycznym.

Zdobyte wykształcenie może być kontynuowane na magisterskich studiach drugiego stopnia.