Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Ogólne informacje o kierunku

WYCHOWANIE FIZYCZNE jest dla Ciebie jeśli… Jeżeli jesteś osobą która:

 • Pasjonuje się sportem
 • Lubi wysiłek fizyczny
 • Preferuje zdrowy styl życia
 • Ceni kontakt z drugim człowiekiem
 • Jest kreatywna i zorganizowana
 • Lubi przekazywać wiedzę innym

Kompendium

Co będę wiedział po zakończeniu studiów?

 • technika i metodyka różnych dyscyplin sportu
 • formy aktywności fizycznej przydatne do organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
 • wiedza pedagogiczna i psychologiczna
 • kompetencje instruktora/trenera wybranych dyscyplin sportowych, trenera personalnego lub instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjne
wychowanie_Fizyczne_kierunki

SPECJALNOŚĆ
INSTRUKTORSKO-TRENERSKA
(w trakcie III roku)

Instruktor/trener wybranych dyscyplin sportu:

 • Siatkówka 
 • Piłka nożna 
 • Zapasy
 • Sporty walki
 • Przygotowanie motoryczne
 • Pływanie
Personal trainer helping to do a weight exercise to a woman indoors

SPECJALNOŚĆ
TRENER PERSONALNY
(w trakcie III roku)

 • Nowoczesne formy treningu
 • Trening propriocepcji oraz stabilności i mobilności segmentarnej
 • Trening z obciążeniem własnego ciała
 • Trening siłowy i sylwetkowy
 • Trening wytrzymałościowy typu cardio
 • Trening funkcjonalny i ocena funkcjonalna osób aktywnych fizycznie
 • Fizjologia i biochemia wysiłku fizycznego
 • Trening gibkościowy i jego odmiany
 • Formy treningu indywidualnego w wodzie
 • Personal branding w zawodzie trenera personalnego.
 • Trening zdrowotny
 • Narzędzia teleinformatyczne w pracy trenera personalnego
 • Wybrane zagadnienia medycyny sportowej
 • Periodyzacja treningu sportowego, rekreacyjnego i zdrowotnego
 • Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji
 • Żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie
 • Podstawy masażu klasycznego i sportowego
s0_codecefc53bc-ccf4-489a-96a2-103d07fe1050_editor_result

SPECJALNOŚĆ GIMNASTYKA
KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA
(w trakcie III roku)

 • Pływanie w profilaktyce i korekcji wad postawy

 • Patobiomechanika narządu ruchu człowieka

 • Fizjologia wysiłku fizycznego

 • Diagnostyka funkcjonalna i trening funkcjonalny w korekcji wad postawy

 • Teoria i metodyka zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

 • Zabawy i gry ruchowe w profilaktyce i korekcji wad postawy

 • Podstawy integracji sensomotorycznej

 • Ćwiczenia relaksacyjne

 • Nowoczesne metody terapeutyczne w profilaktyce i korekcji wad postawy

 • Projektowanie planów gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej

KARIERA I PRACA nasi absolwenci nabędą kwalifikacje:

 • pedagogiczne wynikające z aktualnego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciela,
 • instruktora wybranej dyscypliny sportu w klubach sportowych oraz placówkach oświatowych prowadzących grupy sportowe (klubach sportowych, UKS, TKKF, MOSIR itp.)
 • instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną, trenera personalnego umożliwiającego pracę w klubach fitness

Dodatkowe uprawnienia

Dzięki realizowanej współpracy ze środowiskiem sportowym studenci mogą otrzymać dodatkowe uprawnienia honorowane przez związki sportowe:

 • stopień instruktora/trenera z siatkówki
 • stopień instruktora/trenera z zapasów
 • Stopień instruktora piłki nożnej
 • stopień instruktora/trenera z pływania

Opinie absolwentów o kierunku