Władze Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Władze Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

dr Paweł Strózik, prof. Uczelni

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

dr Beata Fedyn, prof. Uczelni

Prorektor do spraw studentów

dr inż. Tomasz Czyszpak

Prorektor do spraw organizacji

mgr inż. Jacek Pierzga

Dyrektor Administracyjny

dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, prof. Uczelni

Dyrektor Instytutu Architektury

dr Andrzej Samołyk

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

dr Daniel Vogel, prof. Uczelni

Dyrektor Instytutu Neofilologii

dr Ludmiła Nowacka

Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych

dr Dariusz Chojecki

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych

dr inż. Małgorzata Kuchta

Dyrektor Instytutu Techniki