Władze Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Władze Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

dr Paweł Strózik

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

dr Beata Fedyn

Prorektor do spraw studentów

dr inż. Tomasz Czyszpak

Prorektor do spraw organizacji

mgr inż. Jacek Pierzga

Dyrektor Administracyjny

dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, profesor Uczelni

Dyrektor Instytutu Architektury

dr Andrzej Samołyk

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

dr Daniel Vogel

Dyrektor Instytutu Neofilologii

dr Ludmiła Nowacka

Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych

dr Dariusz Chojecki

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych

dr inż. Małgorzata Kuchta

Dyrektor Instytutu Techniki