BHP

BHP

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”3.22″ fb_built=”1″ bb_built=”1″ _i=”0″ _address=”0″][et_pb_fullwidth_slider show_arrows=”off” show_pagination=”off” use_bg_overlay=”off” use_text_overlay=”off” _builder_version=”3.29.1″ use_background_color_gradient=”on” background_image=”https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/wp-content/uploads/2019/09/computer-3109537_1920.jpg” z_index_tablet=”500″ header_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_link_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_link_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_link_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_ul_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_ul_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_ul_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_ol_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_ol_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_ol_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_quote_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_quote_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_quote_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” button_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” button_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” button_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px” box_shadow_horizontal_image_tablet=”0px” box_shadow_vertical_image_tablet=”0px” box_shadow_blur_image_tablet=”40px” box_shadow_spread_image_tablet=”0px” box_shadow_horizontal_button_tablet=”0px” box_shadow_vertical_button_tablet=”0px” box_shadow_blur_button_tablet=”40px” box_shadow_spread_button_tablet=”0px” text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” _i=”0″ _address=”0.0″][et_pb_slide heading=”BHP” use_bg_overlay=”off” use_text_overlay=”off” heading_tablet=”BHP” heading_phone=”BHP” _builder_version=”3.29.1″ header_font=”||||||||” button_on_hover=”on” background_color_gradient_direction_tablet=”180deg” background_color_gradient_direction_phone=”180deg” background_color_gradient_start_position_tablet=”0%” background_color_gradient_start_position_phone=”0%” background_color_gradient_end_position_tablet=”100%” background_color_gradient_end_position_phone=”100%” child_filter_hue_rotate_tablet=”0deg” child_filter_hue_rotate_phone=”0deg” child_filter_saturate_tablet=”100%” child_filter_saturate_phone=”100%” child_filter_brightness_tablet=”100%” child_filter_brightness_phone=”100%” child_filter_contrast_tablet=”100%” child_filter_contrast_phone=”100%” child_filter_invert_tablet=”0%” child_filter_invert_phone=”0%” child_filter_sepia_tablet=”0%” child_filter_sepia_phone=”0%” child_filter_opacity_tablet=”100%” child_filter_opacity_phone=”100%” child_filter_blur_tablet=”0px” child_filter_blur_phone=”0px” hover_transition_duration_tablet=”300ms” hover_transition_duration_phone=”300ms” hover_transition_delay_tablet=”0ms” hover_transition_delay_phone=”0ms” header_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_text_shadow_horizontal_length_phone=”0px” header_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_text_shadow_vertical_length_phone=”0px” header_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_text_shadow_blur_strength_phone=”1px” body_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_text_shadow_horizontal_length_phone=”0px” body_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_text_shadow_vertical_length_phone=”0px” body_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_text_shadow_blur_strength_phone=”1px” body_link_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_link_text_shadow_horizontal_length_phone=”0px” body_link_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_link_text_shadow_vertical_length_phone=”0px” body_link_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_link_text_shadow_blur_strength_phone=”1px” body_ul_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_ul_text_shadow_horizontal_length_phone=”0px” body_ul_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_ul_text_shadow_vertical_length_phone=”0px” body_ul_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_ul_text_shadow_blur_strength_phone=”1px” body_ol_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_ol_text_shadow_horizontal_length_phone=”0px” body_ol_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_ol_text_shadow_vertical_length_phone=”0px” body_ol_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_ol_text_shadow_blur_strength_phone=”1px” body_quote_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” body_quote_text_shadow_horizontal_length_phone=”0px” body_quote_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” body_quote_text_shadow_vertical_length_phone=”0px” body_quote_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” body_quote_text_shadow_blur_strength_phone=”1px” button_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” button_text_shadow_horizontal_length_phone=”0px” button_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” button_text_shadow_vertical_length_phone=”0px” button_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” button_text_shadow_blur_strength_phone=”1px” box_shadow_horizontal_image_tablet=”0px” box_shadow_horizontal_image_phone=”0px” box_shadow_vertical_image_tablet=”0px” box_shadow_vertical_image_phone=”0px” box_shadow_blur_image_tablet=”40px” box_shadow_blur_image_phone=”40px” box_shadow_spread_image_tablet=”0px” box_shadow_spread_image_phone=”0px” box_shadow_horizontal_button_tablet=”0px” box_shadow_horizontal_button_phone=”0px” box_shadow_vertical_button_tablet=”0px” box_shadow_vertical_button_phone=”0px” box_shadow_blur_button_tablet=”40px” box_shadow_blur_button_phone=”40px” box_shadow_spread_button_tablet=”0px” box_shadow_spread_button_phone=”0px” text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” text_shadow_horizontal_length_phone=”0px” text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” text_shadow_vertical_length_phone=”0px” text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” text_shadow_blur_strength_phone=”1px” _i=”0″ _address=”0.0.0″][/et_pb_slide][/et_pb_fullwidth_slider][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ fb_built=”1″ bb_built=”1″ _i=”1″ _address=”1″][et_pb_row _builder_version=”3.29.1″ _i=”0″ _address=”1.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” _i=”0″ _address=”1.0.0″ custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.29.2″ hover_enabled=”0″ min_height=”413px”]

[wpdm_package id=’22094′]

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.29.1″ header_text_align=”justify” text_orientation=”justified” z_index_tablet=”500″ text_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” text_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” text_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” link_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” link_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” link_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” ul_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” ul_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” ul_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” ol_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” ol_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” ol_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” quote_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” quote_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” quote_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_2_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_2_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_2_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_3_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_3_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_3_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_4_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_4_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_4_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_5_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_5_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_5_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” header_6_text_shadow_horizontal_length_tablet=”0px” header_6_text_shadow_vertical_length_tablet=”0px” header_6_text_shadow_blur_strength_tablet=”1px” box_shadow_horizontal_tablet=”0px” box_shadow_vertical_tablet=”0px” box_shadow_blur_tablet=”40px” box_shadow_spread_tablet=”0px” _i=”0″ _address=”1.0.0.0″]

ZARZĄDZENIE NR 51/2019

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

z dnia 2 września 2019 roku

w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z pózn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie sposobu zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zarządzenie określa szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników i kształcenia studentów, oraz osób odbywających staż lub praktykę zawodową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

 

§ 2

 

 1. Wszyscy pracownicy oraz studenci zobowiązani są przestrzegać przepisów i zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia na terenie Uczelni.
 2. Przepisy zarządzenia stosuje się również do zajęć organizowanych przez Uczelnię poza jej terenem.
 3. Nieprzestrzeganie lub naruszenie przepisów, o których mowa w ust. 1 i 2, powoduje określone skutki służbowe i prawne.
 4. Przepisy zarządzenia dotyczące studentów stosuje się odpowiednio do osób pobierających naukę lub odbywających staż oraz praktykę zawodową na Uczelni.
 5. Informacje o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi na terenie Uczelni należy zgłaszać:

nr telefonu: 32 415 50 20,

oraz adres poczty elektronicznej: bhp@pwszrac.pl

do zgłoszenia można wykorzystać druk zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Uczelni  w zakładce BHP.

 

 

Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń, instalacji i wyposażenia technicznego PWSZ w Raciborzu

§ 3

 

 1. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń, instalacji oraz wyposażenia Uczelni zobowiązane są do przestrzegania powszechnie znanych zasad bezpiecznego korzystania z pomieszczeń, instalacji (instalacja elektryczna, w tym oświetleniowa, instalacja c.o. ) dróg komunikacyjnych, szczególnie zasad bezpiecznego poruszania się po schodach.
 2. Budynki, instalacje, pomieszczenia i wyposażenie poddawane są okresowym i doraźnym przeglądom, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.
 3. Przy organizowaniu i wyposażeniu stanowisk pracy i miejsc kształcenia uwzględnia się potrzeby osób niepełnosprawnych.
 4. Pomieszczenia przynależą do wydzielonych stref użytkowych, takich jak:
 • przestrzeń ogólnodostępna (np. wejścia do budynków, hole, korytarze);
 • przestrzeń nauki (np. sale dydaktyczne, biblioteka, pracownie, obiekty sportowe);
 • przestrzeń administracyjna (np. biura, pomieszczenia gospodarcze);
 • przestrzeń higieniczno-sanitarna (np. toalety).
 1. Do korzystania z poszczególnych stref uprawnieni są studenci, pracownicy i goście Uczelni. Dostęp do niektórych pomieszczeń Uczelni (np. pracownie, pomieszczenia zaplecza technicznego) posiadają wyłącznie osoby upoważnione.
 2. Pomieszczenia Uczelni, w których zlokalizowane są pracownie, wyposażone są w regulaminy organizacyjne, określające zasady korzystania z tych pomieszczeń oraz z infrastruktury i wyposażenia technicznego stanowiącego część składową tych pomieszczeń.
 3. Budynki Uczelni wyposażone są w niezbędne oznaczenia oraz plany ewakuacji, a także apteczki wyposażone w instrukcje udzielania pierwszej pomocy.
 4. Pomieszczenia przestrzeni nauki oraz przestrzeni administracyjnej zamykane są na klucz. Dostęp do kluczy do tych pomieszczeń mają upoważnieni pracownicy Uczelni.
 5. Osoby przebywające na terenie Uczelni, w poszczególnych strefach zobowiązane są do prawidłowego korzystania z pomieszczeń, a w szczególności do:
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • zachowania w stanie niepogorszonym pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń, w szczególności mebli, sprzętu dydaktycznego, wyposażenia pracowni i sprzętu elektronicznego;
 • zachowania porządku i czystości, w tym szanowania pracy obsługi Uczelni;
 • przestrzegania ustalonych terminów i godzin korzystania z pomieszczeń;
 • poruszania się jedynie po pomieszczeniach, do których mają dostęp;
 • wykonywania poleceń pracowników odpowiedzialnych za poszczególne strefy.
 1. W poszczególnych strefach obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z przeznaczeniem danej strefy,
  w szczególności prowadzenia imprez, działalności agitacyjnej, politycznej, handlowej i innej, na którą nie wyrażono zgody;
 • wnoszenia na teren Uczelni alkoholu, wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających, i substancji psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Uczelni;
 • użytkowania i obsługiwania przez osoby nieuprawnione maszyn i urządzeń technicznych, wykorzystywanych przez pracowników Uczelni w procesie pracy;
 • używania otwartego ognia i środków łatwopalnych;
 • poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni pomieszczeń Uczelni;
 • wprowadzania zwierząt, bez zgody Rektora lub osoby przez Rektora upoważnionej.
 1. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Uczelni, w tym w miejscach ogólnie dostępnych Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności. Osoba przebywająca w pomieszczeniach Uczelni ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody i zniszczenia wyrządzone przez nią w mieniu Uczelni, jak też za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich.
 2. Każda osoba przebywająca w pomieszczeniach Uczelni jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić pracowników Uczelni o awariach technicznych, uszkodzeniach lub innych problemach związanych w szczególności z użytkowaniem pomieszczeń i ich wyposażenia.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia

§ 4

 1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia, podczas korzystania z pomieszczeń danej jednostki organizacyjnej lub jej wyposażenia technicznego, dyrektor danej jednostki wprowadza zakaz korzystania z nich oraz zleca i nadzoruje usunięcie stwierdzonego zagrożenia.
 2. Pomieszczenie jednostki lub jej wyposażenie techniczne, stwarzające zagrożenie, może zostać ponownie dopuszczone do użytku po stwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu usunięcia zagrożenia.
 3. Jeżeli stan zagrożenia dla zdrowia lub życia powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć, prowadzący zajęcia niezwłocznie przerywa ich prowadzenie, a także w razie konieczności opuszcza się zagrożone miejsce zgodnie z planem ewakuacji.
 4. W przypadku stwierdzenia, że w pomieszczeniach Uczelni warunki bezpiecznej pracy i kształcenia stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia, Dyrektor Instytutu czasowo zawiesza zajęcia w tych pomieszczeniach.

Postępowanie powypadkowe dotyczące uczestników zajęć

§ 5

 1. Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków pracowników Uczelni i uczestników zajęć, którym ulegli podczas zajęć dydaktycznych organizowanych przez Uczelnię lub na terenie Uczelni, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 2. Pracownik Uczelni, osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne, w trakcie których uczestnik zajęć uległ wypadkowi, zobowiązana jest do stosowania ustaleń Procedury badań powypadkowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 134 /2007 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie procedury badań powypadkowych Zarządzenie z załącznikami: 1. Procedura; 2. Zawiadomienie o wypadku; 3. Zgłoszenie wypadku do PIP i Prokuratury Rejonowej. Dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce BHP.

 

Sposób postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia

§ 6

 

 

 1. Każdy, kto zauważy pożar lub inne zagrożenie obowiązany jest natychmiast zaalarmować:
 • głosem inne osoby znajdujące się w zagrożonym obiekcie;
 • Straż Pożarną (numer telefonu alarmowego –112, 998).
 1. Aby skutecznie i sprawnie zgłosić pożar należy podać:
 • nazwisko i Imię oraz numer telefonu z którego się dzwoni;
 • miejsce zdarzenia (dokładny adres, nazwa obiektu, instytucji, piętro);
 • rodzaj zdarzenia (np. pali się sala wykładowa w budynku);
 • czy istnieje zagrożenie zdrowia i życia ludzi, następnie należy postępować według poleceń dyżurnego.

Uwaga: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego należy rozłączyć się

i odczekać na ewentualne sprawdzenie, zgłoszenia przez dyżurnego.

 

Akcja Ratowniczo-Gaśnicza

§ 7

 1. Równocześnie z powiadomieniem Straży Pożarnej należy przystąpić do działań gaśniczych przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w obiekcie.
 2. Do czasu przybycia Straży Pożarnej kierowanie działaniami ratowniczymi obejmuje Kanclerz lub osoba upoważniona.
 3. Na drodze dojazdowej wezwanej na pomoc Straży Pożarnej kierujący działaniami ratowniczymi może wyznaczyć osobę, która kieruje jednostki ratowniczo-gaśnicze do miejsca zdarzenia.

Dotychczasowy kierujący działaniami ratowniczymi zgłasza się do przybyłego dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, któremu przekazuje dowodzenie i przedstawia mu wszystkie posiadane informacje o:

 • osobach zagrożonych i miejscu ich przebywania,
 • miejscu powstania zdarzenia, jego wielkości, rodzaju,
 • podjętych działaniach ratowniczych,
 • ilości i rodzaju sprzętu zgromadzonego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
 • innych istotnych faktach mogących mieć wpływ na przebieg działań ratowniczo-gaśniczych,
 1. Każda osoba przystępująca do działań ratowniczych powinna:
 • zaalarmować i ewakuować osoby ze strefy zagrożenia,
 • wyłączyć napięcie w obwodach elektrycznych pomieszczeń objętych pożarem lub w całym obiekcie – „Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem”,
 • prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo ludzi.

 

Szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia

§ 8

 1. Szkoleniu wstępnemu ogólnemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz inne osoby odbywające kształcenie lub praktyki.
 2. Szkolenie odbywa się jednorazowo, w miesiącu październiku na podstawie programu opracowanego przez prowadzącego szkolenie, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dydaktyczne.
 3. Dyrektorzy Instytutów zobowiązani są do wyznaczenia terminów szkoleń.
 4. Ukończenie szkolenia prowadzący potwierdza wpisem „zal.” w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta.
 5. Dyrektorzy Instytutów organizują szkolenia stanowiskowe w specjalistycznych pracowniach oraz obiektach sportowych (kryta pływalnia, sala gimnastyczna, stadion, siłownia itp.). Prowadzący zajęcia przed pierwszymi zajęciami prowadzi instruktaż na podstawie opracowanego przez siebie programu instruktażu, który powinien uwzględniać
  postanowienia regulaminów pracowni lub obiektów.
 6. Regulaminy udostępnia się na stronie internetowej Uczelni w zakładce BHP.

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia

§ 9

 1. Zajęcia w pracowniach specjalistycznych oraz zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 2. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiada Dyrektor Instytutu, w którym prowadzone są zajęcia.
 3. Dyrektor Instytutu, w którym prowadzone są zajęcia, zobowiązany jest do organizowania zajęć dydaktycznych w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami oraz zagrożeniami zdrowotnymi, a w szczególności do zapewnienia:
 • utrzymywania urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi w stanie zapewniającym pełną sprawność techniczną;
 • zabezpieczenia przed uruchomieniem niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi oraz oznakowania ich w sposób wyraźny i widoczny;
 • umieszczenia w pracowni, w widocznym miejscu, instrukcji określających zasady bezpieczeństwa i higieny korzystania z tych miejsc;
 • umieszczenia przy urządzeniach technicznych, sprzęcie i narzędziach lub w ich pobliżu, w widocznym miejscu, instrukcji określających zasady bezpiecznego korzystania z nich;
 • oznakowanie i zabezpieczenia pomieszczeń, do których wstęp osobom nieupoważnionym jest wzbroniony.
 1. Dyrektor Instytutu w którym prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, zapewnia wyposażenie uczestników zajęć w niezbędne środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju i specyfiki zajęć.
 2. Rodzaj odzieży roboczej i środki ochrony indywidualnej określane są przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z Komórką BHP i podawane do wiadomości uczestnikom zajęć na początku cyklu zajęć dydaktycznych.
 3. Prowadzący zajęcia w pracowniach, laboratoriach nie dopuszczają do zajęć uczestników zajęć nieposiadających odpowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 4. W przypadku zajęć prowadzonych w pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego, osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do zapoznania uczestników zajęć:
 • z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonych zajęć z wykorzystaniem urządzeń technicznych i sprzętu, w formie praktycznej;
 • z kartami charakterystyki stosowanych substancji/mieszanin chemicznych oraz z informacjami o ich niebezpiecznym lub szkodliwym działaniu dla zdrowia oraz niezbędnych środkach ostrożności;
 • z instrukcjami określającymi zasady bezpieczeństwa i higieny korzystania z tych miejsc oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych i sprzętu;
 • z rodzajami prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia, w tym o sposobie nadzoru nad ich wykonywaniem;
 • ze sposobem postępowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia studentów, w tym udzielania pierwszej pomocy oraz posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi.
 1. Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych i dopuszczeniem do nich uczestników zajęć, czy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan pracowni specjalistycznej nie stwarza zagrożeń dla życia i zdrowia studentów.
 2. W trakcie zajęć dydaktycznych osoba prowadząca zajęcia sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczestnikami tych zajęć.
 3. W przypadku organizowania przez jednostki organizacyjne Uczelni imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Uczelni, nie będących imprezami masowymi w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 t.j.), dyrektor/kierownik tej jednostki określa sposób ich organizowania oraz pełni nadzór nad przebiegiem imprezy.

Obowiązki uczestników zajęć

§ 10

 1. Do obowiązków wszystkich uczestników zajęć należy:
 • zapoznawanie się oraz przestrzeganie instrukcji, regulaminów obowiązujących w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych;
 • przestrzeganie wskazówek udzielanych przez prowadzących zajęcia;
 • utrzymywanie ładu i porządku na stanowiskach ćwiczeń i zajęć praktycznych;
 • niezwłoczne eliminowanie zagrożeń wypadkowych;
 • dbanie o mienie uczelni w tym powierzony sprzęt, urządzenia;
 • zgłaszanie prowadzącym zajęcia zauważone usterki stwarzające zagrożenia dla życia lub zdrowia;
 • uruchamianie urządzeń i aparatury dopiero po zapoznaniu się z instrukcją, uzyskaniu zezwolenia osoby prowadzącej zajęcia oraz w razie potrzeby uprzedzenie otoczenia o rozpoczęciu prac, w sposób niestwarzający zagrożenia;
 • niezwłoczne zgłaszanie prowadzącemu zajęcia każdego wypadku, jaki ma miejsce w trakcie zajęć dydaktycznych oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drogach ogólnodostępnych.
 1. Dostępne na Uczelni wyposażenie techniczne może być użytkowane przez studentów i pracowników w oparciu o znajdujące się przy w/w wyposażeniu instrukcje obsługi i według powszechnie znanych zasad jego użytkowania.

§ 11

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywanie w budynkach Uczelni jest możliwe w godzinach od 6.00 do 22.00.
 2. W pozostałych godzinach mogą przebywać tylko osoby, które korzystają z noclegów w pokojach Domu studenta.
 3. Przebywanie w pokojach Domu studenta jest możliwe tylko po zaakceptowaniu regulaminu korzystania z Domu studenta.
 4. Inne osoby, mogą przebywać na terenie Uczelni w godzinach od 22.00 do 6.00 tylko i wyłącznie za zgodą Rektora.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

REKTOR

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.29.2″][et_pb_column _builder_version=”3.29.2″ type=”4_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]