Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

BIURO OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Biuro prowadzi:

mgr Bożena Misielak
KONTAKT ONLINE : 
bozena.misielak@akademiarac.edu.pl

lub poprzez MS TEAMS: BIURO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MENU (prosimy kliknąć odpowiedni link)

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

https://www.akademiarac.edu.pl/bon/pelnomocnik-rektora-ds-osob-niepelnosprawnych/

CELE DZIAŁAŃ

https://www.akademiarac.edu.pl/bon/cele-dzialan/

OBSZARY DZIAŁAŃ

https://www.akademiarac.edu.pl/bon/obszary-dzialan/

STUDENCKI KLUB POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

https://www.akademiarac.edu.pl/bon/studencki-klub-pomocy-kolezenskiej/

WSKAZÓWKI DLA WYKŁADOWCÓW

https://www.akademiarac.edu.pl/bon/wskazowki-dla-wykladowcow/

PORADNIK SAVOIR-VIVRE

http://niepelnosprawni.sggw.pl/MPIPS_Savoir_vivre.pdf

AKTUALNOŚCI