Instytuty

Instytuty

Instytuty działające w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

architektura_kierunki

Kierunki: Architektura, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

pedagogika_kierunki

Kierunki: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie)

filologia_kierunki

Kierunek filologia (jezyki obce: angielski, niemiecki, czeski)

automatyka_i_robotyka_kierunki

Kierunki: Automatyka i robotyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji

administracja_kierunki

Kierunki: Administracja (1. i 2. stopnia), Bezpieczeństwo państwa

pielegniarstwo_kierunki

Kierunki: Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo (1. i 2. stopnia), Turystyka i rekreacja