Instytuty

Instytuty

Instytuty działające w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

architektura_kierunki

Kierunki: Architektura, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Kierunki: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie)

Kierunek filologia (jezyki obce: angielski, niemiecki, czeski)

Kierunki: Automatyka i robotyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunki: Administracja (1. i 2. stopnia), Bezpieczeństwo państwa

Kierunki: Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo (1. i 2. stopnia), Turystyka i rekreacja