Administracja studia 2. stopnia

Administracja studia 2. stopnia

Ogólne informacje o kierunku

Oferta studiów kierowana jest do osób, które posiadają już tytuł licencjata z nauk społecznych i chcą rozszerzyć swoje kompetencje. Kierunek będzie miał za zadanie kształcenie specjalistów z zakresu szeroko pojętej administracji, przygotowanych do pracy w różnych rodzajach administracji publicznej, a także w instytucjach niepublicznych. Atrakcyjność kierunku podniosą również zaproponowane moduły, które odpowiadają podziałowi gospodarczemu kraju na sektor publiczny i sektor prywatny.

Kompendium

Co będę studiować?

Administracja publiczna odnosi się do tej część administracji, która koncentruje się na działalności państwa i samorządu terytorialnego,

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego umożliwia absolwentowi uzyskanie wszechstronnego, kierunkowego wykształcenia i nabycia specjalistycznej wiedzy obejmującej  zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa.

Opinie absolwentów o kierunku