Aktualności

Aktualności

PWSZ w Raciborzu i Eko-Okna S.A. Uczelnia zawarła umowę z jedną z największych polskich firm.

PWSZ w Raciborzu i Eko-Okna S.A. Uczelnia zawarła umowę z jedną z największych polskich firm.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu podpisała umowę o współpracy z firmą Eko-Okna S.A. Umowa formalizuje kooperację między Uczelnią a potentatem w swojej branży, zakwalifikowanym w rankingu prestiżowego magazynu Forbes do 100 najlepszych polskich firm 2021 roku.

Partnerstwo dla rozwoju

Do podpisania umowy doszło 4 listopada w siedzibie Uczelni, a dokument sygnowali Prezes firmy Eko-Okna S.A. – Adam Wajda i Rektor Uczelni, dr Paweł Strózik. Kooperacja przewiduje wspólne zaangażowanie w cele strategiczne obu podmiotów. Do najważniejszych należą kształtowanie programów kształcenia pod potrzeby partnera, wspieranie i rozwijanie organizacji dydaktyki, wymiana know-how, informacji o wybranych procesach technologicznych oraz organizacja konkursów i projektów związanych z core businessem firmy z Kornic.

Dedykowane kwalifikacje studentów – szansą na podbój rynku pracy

Dynamiczny wzrost Eko-Okien S.A. powoduje, że firma nieustanie poszukuje nowej kadry, w tym wykształconych specjalistów. Odpowiedzią na wskazane zapotrzebowanie jest współpraca z PWSZ w Raciborzu. Studenci będą mogli zapoznać się z ciągle ewoluującą działalnością firmy Eko-Okna S.A. i potencjalnymi kierunkami rozwoju. W tym celu przewidujemy realizację wizyt studyjnych, case study, programów stażowych i praktyk studenckich w siedzibie firmy. Najlepsi praktykanci otrzymają możliwość rozpoczęcia stałej pracy u producenta okien.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości współpracy z tak znaczącym podmiotem jak Eko-Okna S.A. Już w tym momencie wpisujemy się w potrzeby kadrowe firmy. Chcemy być ogniwem optymalnie łączącym absolwentów szkół średnich z lokalnym rynkiem pracy. Studenci kształceni na kierunkach inżynierskich, studiach związanych z językami obcymi czy administracją, a nawet pielęgniarstwem mogą znaleźć satysfakcjonującą pracę u naszego partnera bez konieczności uciążliwych dojazdów. Mam nadzieję, że dzięki naszemu zaangażowaniu, uda się stworzyć nowe szanse dla absolwentów uczelni, a Eko-Okna S.A. pozyskają wartościową kadrę, odpowiadającą na potrzeby firmy – powiedział Rektor dr Paweł Strózik.