Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

dr Paweł Bednarski na United Nations International Bazaar w ONZ w Nowym Jorku

IMG_0162

dr Paweł Bednarski na United Nations International Bazaar w ONZ w Nowym Jorku

Na początku czerwca br. pracownik Instytutu Studiów Społecznych dr Paweł Bednarski przebywał w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wizyta ta stanowiła ważny element jego działalności naukowej i studyjnej.

Zwiedzanie ONZ

W trakcie wizyty dr Bednarski miał okazję zwiedzić siedzibę organizacji, zapoznać się z przedmiotem jej działalności oraz porozmawiać z jej pracownikami. Było to cenne doświadczenie, które umożliwiło mu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania i misji ONZ.

Udział w United Nations (UN) International Bazaar ONZ

Dr Bednarski uczestniczył również w 2024 United Nations (UN) International Bazaar, zorganizowanym przez the United Nations Spouses’ Club at the UN headquarters in New York. Wydarzenie to było doskonałą okazją do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnych kultur i narodowości.

Rozwój kompetencji zawodowych

Dr Paweł Bednarski jest wykładowcą prawa międzynarodowego na naszej Uczelni i w ramach poszerzania kompetencji w tym zakresie odbywa wizyty naukowe i studyjne w organizacjach i trybunałach międzynarodowych. Regularne uczestnictwo w takich wydarzeniach pozwala mu na aktualizację wiedzy oraz zdobycie nowych perspektyw w obszarze prawa międzynarodowego.