Erasmus+ KA 107

Erasmus+ KA 107

Mobilność studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami partnerskimi (Erasmus+ KA-107) w latach 2016-2017.W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

 • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
 • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
 • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej, jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją.

W roku 2016/17 wymiana nie może być prowadzona z krajami partnerskimi z regionów 5, 9,

 

Mobilność studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami partnerskimi (Erasmus+ KA-107) w latach 2017-2019.

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

 

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

 • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
 • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
 • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej, jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją.

 

Wykaz krajów partnerskich w części A „Przewodnika po programie Erasmus+”.

 

Mobilność studentów i pracowników uczelni oraz pracowników przedsiębiorstw – współpraca z krajami partnerskimi (Erasmus+ KA-107) w latach 2018 do 2020.

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

 • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
 • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania praktyk w ramach trzech możliwych do zrealizowania scenariuszy:

a)studia połączone z praktyką*,

b)przyjazdy na praktykę z kraju partnerskiego do kraju programu,

c)wyjazdy na praktykę z kraju programu do kraju partnerskiego.

 • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
 • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych;
 • Przyjazdów pracowników uczelni z krajów partnerskich na szkolenia (STT) do przedsiębiorstw znajdujących się w Polsce;
 • Przyjazdy pracowników przedsiębiorstw z krajów partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów w polskiej uczelni;
 • Wyjazdów pracowników przedsiębiorstw z Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni w kraju partnerskim.

Indywidualni beneficjenci ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej, jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją.

Wymiana może być prowadzona z krajami partnerskimi z regionów wskazanych w „Przewodniku po programie Erasmus+”. patrz wykaz krajów partnerskich w części A https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_pl

 

*Studia połączone z praktyką: praktyka stanowi część programu studiów realizowanego w uczelni zagranicznej, jest częścią Learning Agreement podpisywanego z uczelnią przyjmującą.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Program Erasmus + KA107 realizacja 2016 – 2018 Podmiot realizujący PWSZ w Raciborzu” _builder_version=”3.17.2″ title=”Program Erasmus + KA107 realizacja 2016 – 2018 Podmiot realizujący PWSZ w Raciborzu”]

Program Erasmus + KA107 realizacja 2016 – 2018

Podmiot realizujący PWSZ w Raciborzu

W ramach umowy 2016-1-PL01-KA107-025777 na okres 2016-06-01 do 2018-07-31 pomiędzy PWSZ w Raciborzu, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ Uczelnia realizuje mobilności z uczelnią kraju partnerskiego Bośnia i Hercegowina. Partnerską uczelnią jest Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUA Sarajevo PIC: 959296439)

W ramach tejże umowy możliwa jest realizacja następujących działań:

 • wyjazdy studentów na studia, na okres semestru zgodnie z regulaminem studiów IUS Sarajevo (tj. co najmniej 3 miesięcy)
 • wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 8 godzin zajęć
 • przyjazd studentów na studia, na okres semestru
 • przyjazd pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 8 godzin zajęć

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów pobytu w Sarajevie dla studentów 650 Euro/miesiąc oraz dla pracowników 160 Euro/dzień. Dodatkowo uczestnicy otrzymują 275 Euro (wyjazdy na IUA Sarajevo) jako ryczałt na pokrycie kosztów podróży.

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów pobytu w Raciborzu dla studentów 750 Euro/miesiąc oraz dla pracowników 140 Euro/dzień. Dodatkowo uczestnicy otrzymują 275 Euro jako ryczałt na pokrycie kosztów podróży (z IUS Sarajevo do PWSZ w Raciborzu).

 

 

Wyjazdy/przyjazdy studentów i pracowników w ramach KA107 odbywają się zgodnie z Regulaminem Organizacji Współpracy Międzynarodowej w PWSZ w Raciborzu oraz w oparciu o procedury obowiązujące na uczelni partnerskiej.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach projektu Erasmus+ KA107 odbywa się łącznie z programem Erasmus+ KA103 – mobilność do krajów programu, zarówno w odniesieniu do studentów, jak i pracowników Uczelni.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla studentów:

 • Formularz aplikacyjny on-line
 • 2 podpisane fotografie w formacie legitymacyjnym
 • ksero dowodu osobistego / paszportu
 • CV w języku angielskim
 • List motywacyjny w języku angielskim
 • Learning Agreement for Studies
 • Test OLS do wypełnienia przed i po mobilności

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli akademickich:

 • Formularz aplikacyjny on-line
 • ksero dowodu osobistego / paszportu
 • CV w języku angielskim
 • List motywacyjny w języku angielskim
 • Staff Mobility For Teaching Agreement

Aplikacja on-line i dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie PWSZ

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Biurze Projektów i Współpracy Uczelni z Zagranicą ul. Lwowska 9, bud. K, pok.103 (erasmus@pwsz.raciborz.edu.pl).

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Program Erasmus + KA107 realizacja 2017 – 2019 Podmiot realizujący PWSZ w Raciborzu” _builder_version=”3.17.6″ title=”Program Erasmus + KA107 realizacja 2017 – 2019 Podmiot realizujący PWSZ w Raciborzu”]

Program Erasmus + KA107 realizacja 2017 – 2019

Podmiot realizujący PWSZ w Raciborzu

W ramach umowy 2017-1-PL01-KA107-036883 na okres 2017-06-01 do 2019-07-31 pomiędzy PWSZ w Raciborzu, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ Uczelnia realizuje mobilności z uczelnią kraju partnerskiego Bośnia i Hercegowina. Partnerską uczelnią jest Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUA Sarajevo PIC: 959296439)

W ramach tejże umowy możliwa jest realizacja następujących działań:

 • wyjazdy studentów na studia, na okres semestru zgodnie z regulaminem studiów IUS Sarajevo (tj. co najmniej 3 miesięcy). (2 osoby)
 • wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 8 godzin zajęć. (4 osoby)
 • przyjazd studentów na studia, na okres semestru. (2 osoby)
 • przyjazd pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 8 godzin zajęć. (4 osoby)

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów pobytu w Sarajevie dla studentów 650 Euro/miesiąc oraz dla pracowników 160 Euro/dzień. Dodatkowo uczestnicy otrzymują 275 Euro (wyjazdy na IUA Sarajevo) jako ryczałt na pokrycie kosztów podróży.

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów pobytu w Raciborzu dla studentów 750 Euro/miesiąc oraz dla pracowników 140 Euro/dzień. Dodatkowo uczestnicy otrzymują 275 Euro jako ryczałt na pokrycie kosztów podróży (z IUS Sarajevo do PWSZ w Raciborzu).

 

 

Wyjazdy/przyjazdy studentów i pracowników w ramach KA107 odbywają się zgodnie z Regulaminem Organizacji Współpracy Międzynarodowej w PWSZ w Raciborzu oraz w oparciu o procedury obowiązujące na uczelni partnerskiej.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach projektu Erasmus+ KA107 w PWSZ odbywa się łącznie z programem Erasmus+ KA103 – mobilność do krajów programu, zarówno w odniesieniu do studentów, jak i pracowników Uczelni.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla studentów:

 • Formularz aplikacyjny on-line
 • 2 podpisane fotografie w formacie legitymacyjnym
 • ksero dowodu osobistego / paszportu
 • CV w języku angielskim
 • List motywacyjny w języku angielskim
 • Learning Agreement for Studies
 • Test OLS do wypełnienia przed i po mobilności

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli akademickich:

 • Formularz aplikacyjny on-line
 • ksero dowodu osobistego / paszportu
 • Formularz zgłoszenia
 • CV w języku angielskim
 • List motywacyjny w języku angielskim
 • Staff Mobility For Teaching Agreement

Aplikacja on-line i dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie ERASMUS+ PWSZ w Raciborzu.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Biurze Projektów i Współpracy Uczelni z Zagranicą ul. Lwowska 9, bud. K, pok.103 (erasmus@pwsz.raciborz.edu.pl).

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Program Erasmus + KA107 realizacja 2018 – 2020 Podmiot realizujący PWSZ w Raciborzu” _builder_version=”3.17.6″ title=”Program Erasmus + KA107 realizacja 2018 – 2020 Podmiot realizujący PWSZ w Raciborzu”]

Program Erasmus + KA107 realizacja 2018 – 2020 

Podmiot realizujący PWSZ w Raciborzu

W ramach umowy 2018-1-PL01-KA107-048851 na okres 2018-06-01 do 2019-07-31 pomiędzy PWSZ w Raciborzu, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ Uczelnia realizuje mobilności z uczelniami kraju partnerskiego Bośnia i Hercegowina oraz Albania. Partnerskie uczelnie to:

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU (IUA Sarajevo PIC: 959296439)

W ramach tejże umowy możliwa jest realizacja następujących działań:

 • wyjazdy studentów na studia, na okres semestru zgodnie z regulaminem studiów IUS Sarajevo (tj. co najmniej 3 miesięcy). (2 osoby)
 • wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 8 godzin zajęć. (2 osoby)
 • przyjazd studentów na studia, na okres semestru. (2 osoby)
 • przyjazd pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 8 godzin zajęć. (2 osoby)

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów pobytu w Sarajevie dla studentów 700 Euro/miesiąc oraz dla pracowników 180 Euro/dzień. Dodatkowo uczestnicy otrzymują 275 Euro (wyjazdy na IUA Sarajevo) jako ryczałt na pokrycie kosztów podróży.

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów pobytu w Raciborzu dla studentów 800 Euro/miesiąc oraz dla pracowników 140 Euro/dzień. Dodatkowo uczestnicy otrzymują 275 Euro jako ryczałt na pokrycie kosztów podróży (z IUS Sarajevo do PWSZ w Raciborzu).

 

 

UNIVERSITETIT TE VLORES (UV – University of Vlora “Ismail Qemali”, PIC: 934361522)

W ramach tejże umowy możliwa jest realizacja następujących działań:

 • wyjazdy studentów na studia, na okres semestru zgodnie z regulaminem studiów UV (tj. co najmniej 3 miesięcy). (1 osoba).
 • wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 8 godzin zajęć. (1 osoba).
 • wyjazdy pracowników uczelni w celu odbywania szkolenia, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 40 godzin szkolenia. (1 osoba).
 • przyjazd studentów na studia, na okres semestru. (1 osoba).
 • przyjazd pracowników dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 8 godzin zajęć. (1 osoba).
 • przyjazd pracowników uczelni w celu odbywania szkolenia, na minimum 5 dni i realizację co najmniej 40 godzin szkolenia. (1 osoba).

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów pobytu w Wlorze dla studentów 700 Euro/miesiąc oraz dla pracowników 180 Euro/dzień. Dodatkowo uczestnicy otrzymują 275 Euro (wyjazdy na UV) jako ryczałt na pokrycie kosztów podróży.

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów pobytu w Raciborzu dla studentów 800 Euro/miesiąc oraz dla pracowników 140 Euro/dzień. Dodatkowo uczestnicy otrzymują 275 Euro jako ryczałt na pokrycie kosztów podróży (z UV do PWSZ w Raciborzu).

Wyjazdy/przyjazdy studentów i pracowników w ramach KA107 odbywają się zgodnie z Regulaminem Organizacji Współpracy Międzynarodowej w PWSZ w Raciborzu oraz w oparciu o procedury obowiązujące na uczelni partnerskiej.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach projektu Erasmus+ KA107 w PWSZ odbywa się łącznie z programem Erasmus+ KA103 – mobilność do krajów programu, zarówno w odniesieniu do studentów, jak i pracowników Uczelni.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla studentów:

 • Formularz aplikacyjny on-line
 • 2 podpisane fotografie w formacie legitymacyjnym
 • ksero dowodu osobistego / paszportu
 • CV w języku angielskim
 • List motywacyjny w języku angielskim
 • Learning Agreement for Studies
 • Test OLS do wypełnienia przed i po mobilności

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli akademickich:

 • Formularz aplikacyjny on-line
 • ksero dowodu osobistego / paszportu
 • Formularz zgłoszenia
 • CV w języku angielskim
 • List motywacyjny w języku angielskim
 • Staff Mobility For Teaching Agreement

Aplikacja on-line i dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony ERASMUS+ PWSZ. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Biurze Projektów i Współpracy Uczelni z Zagranicą ul. Lwowska 9, bud. K, pok.103 (erasmus@pwsz.raciborz.edu.pl).