Organizacja Roku Akademickiego

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze polityki karnej państwa – wykład otwarty

plakat do druku

O wydarzeniu

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty organizowany przez Instytut Studiów Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu – Koło Naukowe „Militarni” pt.”Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich
w obszarze polityki karnej państwa”

Prowadzenie: dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. US

Lokalizacja

sala 202