Konferencja naukowa

KONFERENCJA NAUKOWA XVII RACIBORSKIE SEMINARIUM PEDAGOGICZNE Psychospołeczne i kulturowe funkcjonowanie młodego pokolenia w obecnym świecie

Konferencja2024_strona_glowna

O wydarzeniu

Termin: 18.03.2024 r., godz. 10.00
Miejsce: ANS w Raciborzu, sala B202

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Raciborzu
Instytut Studiów Edukacyjnych Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
Urząd Miasta w Raciborzu

Otwarcie konferencji 10:00

Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji
dr Paweł Strózik, prof. Uczelni


JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz


dr Ludmiła Nowacka
Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych ANS w Raciborzu

Sesja I (10.15-12:00)

dr hab. Edward Nycz, prof. Uczelni – Młody człowiek – pomiędzy rynkiem a civil society
dr Mariusz Zwarycz – Reprodukcja kapitału społecznego Raciborza w kontekście pokoleniowym
dr Michał Kotala – Niedostosowanie społeczne i przestępczość nieletnich – 1994 –2024. Analiza porównawcza
dr hab., prof. em. Gabriela Kapica – Rywalizacja czynnikiem zakłócającym intelektualne i społeczne funkcjonowanie uczniów
dr Beata Fedyn, prof. Uczelni – Pedagogiczne aspekty promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
dr Ilona Gembalczyk, prof. Uczelni – Współczesne problemy zdrowotne dzieci i młodzieży
dr Krystyna Klimaszewska – Wpływ poczucia koherencji na zachowania zdrowotne


12:00 – 12.20 Przerwa kawowa

Sesja II – sekcja A (12.20-13.45) B202

dr Ludmiła Nowacka – Nietradycyjne funkcjonowanie raciborskich instytucji kultury na przykładzie Muzeum
dr, doc. em. Jolanta Gabzdyl – Wybrane problemy psychospołeczne młodego pokolenia w perspektywie jakości wykształcenia pedagogów
dr Renata Stefańska-Klar – Zdrowie psychiczne a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży
dr Monika Urbanek – Student ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ANS w Raciborzu – perspektywa porównawcza
dr Tomasz Szwed – Koncepcja motywacji Pepps’a Mccrea jako panaceum na bolączki edukacyjne dzieci i młodzieży Raciborza? Omówienie koncepcji i odniesienia praktyczne
dr Gabriela Kryk – Młode pokolenie wobec wyzwań cywilizacyjnych
dr Kornelia Solich – Świadomość ekologiczna i zdrowotna

Sesja II – sekcja B (12.20-13.45) B204

mgr Ewa Świerczek, mgr Beata Gawłowska – Wyzwania w świadczeniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Koło Naukowe Pedagogów – Współczesne aspiracje młodego pokolenia
Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej (Beata Sowa, Bianka Korbel, Martyna Hałat, Paulina Czernik) – O tym, jak młodzi mieszkańcy Raciborza uczą się matematyki. Raport z badań empirycznych
Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej (Anna Kawecka, Justyna Drapiewska) – Młodzież studencka Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu – obraz własny
mgr Małgorzata Herber, mgr Sylwia Krakowczyk – Funkcjonowanie pedagogiki metody Marii Montessori w placówkach oświatowych
dr Adam Musioł – Wypalenie zawodowe nauczycieli

Dyskusja i podsumowanie konferencji (ok. 13.45-14.00)

Lunch

Lokalizacja

B202

ul. Akademicka 1, Racibórz