Instytut Techniki – Baza laboratoryjna

Instytut Techniki – Baza laboratoryjna

Do Instytutu Techniki należą laboratoria takie jak: Laboratorium Sterowań Pneumatycznych i Napędów Elektrycznych, Laboratorium Technik Informatycznych, Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD/CAM oraz Laboratorium Diagnostyki Technicznej, Fizyki Ogólnej oraz Metrologii Warsztatowej.

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD/CAM

W laboratorium dostępnych jest 11 komputerów z tego, 9 jako klasyczne stanowiska komputerowe oraz dwa dedykowane do drukarki 3D oraz ploter grawerująco-frezujący.

W pracowni tej jest dostępne takie samo oprogramowania jak w pracowni Technik Informatycznych oraz dodatkowo: SinuTrain wraz z 4 panelami edukacyjnymi umożliwiające naukę programowania obrabiarek CNC w języku Sinumerik, symulację obróbki oraz współdziałanie z programami CAD.

W pracowni znajduje się stanowisko przeznaczone do inżynierii odwrotnej wyposażone w komputer, drukarkę 3D ZORTRAX M200 3D, skaner 3D SENSE oraz stanowisko z ploterem grawerująco-frezującym sterowanym jednocześnie w dwóch osiach, oraz z trzecią osią nastawną w oparciu o oprogramowanie MACH3 (współpracuje ze sterownikami układu napędowego urządzenia). Stanowisko umożliwia wykonanie obróbki w oparciu o projekt przygotowany np. w programie klasy CAD (UGS NX6).

W pracowniach znajdują się ponadto:

 • Stanowisko do cyfrowej rejestracji sygnałów NI cDAQ-9174 firmy National Instruments wyposażone w przetwornik analogowo – cyfrowy i moduł wejść-wyjść cyfrowych NI 9403 firmy National Instruments oraz czujnik drgań firmy PCB wraz ze wzmacniaczem.
 • Stanowisko z robotem Kawasaki FS03N wyposażone w system wizyjny oraz doposażone poprzez realizację prac inżynierskich w:
  • oprzyrządowanie w formie chwytaka mechanicznego i pisak,
  • układ sygnałów we/wy przeznaczony do komunikacji robota z otoczeniem (współpracującymi urządzeniami),
  • stanowisko do symulacji lakierowania karoserii samochodu.
 • Stanowisko do wyznaczania kształtów (wykorzystywane do przedmiotu Metody sztucznej inteligencji).
 • Stanowisko do pomiaru statycznych własności mięśnia pneumatycznego typu MAS.
 • Stanowisko do regulacji silnika asynchronicznego, które pozwala na naukę programowania sterowników PLC współpracujących z falownikiem oraz badanie wybranych własności czujników.
 • Stanowisko do badań emisyjności powierzchni metali z zastosowaniem skanera termograficznego.
 • Wirtualne stanowisko regulacji poziomu wody w zbiorniku wykonane w środowisku MatLab.
 • Stanowisko dydaktyczne do modulacji sygnałów składające się z urządzenia do nauczania modulacji, zawierającego modulatory AM-DSB, AM-SSB, FM (w zakresie od ok. 1Hz do ok. 230kHz) oraz generator sygnałów sinusoidalnych, trójkątnych, prostokątnych.
 • Stanowisko do regulacji temperatury wody w zbiorniku, działające w oparciu o dwa zabudowane regulatory PID, których zadaniem jest utrzymywanie stałej temperatury cieczy w zbiorniku.
 • Stanowisko reprezentujące systemy solarne przeznaczone do wspomagania pracy układu centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych zbudowane na bazie sterownika SR czujnika z przetwornikiem temperatury, wymiennika ciepła, zbiornika magazynowego wody użytkowej, panelu solarnego, pompy obiegowej, zbiornika przeponowego, manometru oraz termometru analogowego.
 • Stanowisko zdalnego sterowania modelem suwnicy przemysłowej bazujące na układzie elektronicznym opartym na poczwórnym transoptorze oraz wzmacniaczu tranzystorowym zabudowanym z tranzystorem.

Laboratorium sterowników PLC, pneumatyki i napędów elektrycznych

W laboratorium dostępnych jest 8 skomputeryzowanych stanowisk pozwalających na badania układów pneumatycznych, elektro-pneumatycznych, realizację sterowania PLC oraz badania układów napędowych. Komputery, które znajdą się w pracowni są o takich samych parametrach jak w sali 303. Zakłada się, że najbliższym czasie komputery w pracowni zostaną wymienione (aby nie zakłócać prowadzenia zajęć dydaktycznych po zakończeniu semestru).

Pracownia wyposażona jest między innymi w:

 • stanowisko z serwonapędem TP-801 oraz stanowisko z silnikiem krokowym TP-802 firmy Festo,
 • stanowisko z systemem transportowym firmy Encon,
 • sterowniki PLC Siemens, sterowniki PLC Mitsubishi Alfa, sterowniki PLC El-Piast oraz sterowniki programowalne SMC,
 • urządzenia elektro-pneumatyczne SMC oraz Festo, w tym przewodowe czujniki temperatury, mierniki ciśnienia, elektro-zawory, zawory elektro-pneumatyczne zwrotne, zawory ciśnieniowe, pneumatyczne zawory opóźniające, pneumatyczne zawory logiczne, siłowniki pneumatyczne, czujniki pojemnościowe, czujniki indukcyjne oraz czujniki optyczne,
 • inne urządzenia, np. przekształtniki częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej silników trójfazowych czy też generatory funkcyjne.

Laboratorium Technik Informatycznych

Cztery laboratoria wyposażone w sumie w 57 stanowisk komputerowych.

Laboratoria komputerowe posiadają oprogramowanie podstawowe jak MS Office jak i specjalistyczne: Matlab, National Instruments LabView, AutoCad, AutoDesk Inventor Professional, Solid Works, CoDeSys (umożliwia tworzenie oprogramowania dla sterowników PLC), Bloodshed Dev-C++, Borland Delphi, FluidSIM, MultiMedia Logic, Proficy iFIX, MySQL Server, Solid Edge, FluidSIM, Corarch ERP Optima, rho Software.

Instytut Techniki zatrudnia trenerów oraz egzaminatorów ECDL, jak również posiada laboratorium akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyków (PTI), dzięki czemu możemy prowadzić kursy oraz przeprowadzać egzaminy ECDL.

 

Logotypy używanego oprogramowania w ANS w Raciborzu

Laboratorium Diagnostyki Technicznej

W pracowni mogą odbywać się zajęcia laboratoryjne dotyczące diagnostyki technicznej oraz układów kontrolno-pomiarowych. W laboratorium są dostępne:

 • stanowisko do analizy modalnej z wykorzystaniem młotka modalnego z czujnikiem siły oraz czujników drgań,
 • stanowisko do wyznaczania emisyjności z użyciem skanera termograficznego,
 • stanowisko do wyznaczania stałej, zakresu i czułości czujnika zbliżeniowego,
 • stanowisko wyposażone w tensometry.

Tory pomiarowe wyposażone są np.: czujnik koloru, optyczny (fotoelektryczny), czujnik indukcyjny, czujnik pojemnościowy, czujnik ultradźwiękowy, kamer termowizyjną.

Laboratorium Metrologii Warsztatowej

Laboratorium Fizyki Ogólnej

Laboratorium Metrologii Warsztatowej

Wyposażone w narzędzia pomiarowe m.in. w suwmiarki i mikromierze analogowe oraz cyfrowe, głębokościomierze, średnicówki dwu i trzypunktowe, wzorce: długości, promieni, chropowatości, zarysu gwintu, narzędzie specjalistyczne np. suwmiarki modułowe do pomiaru kół zębatych czy mikromierze do pomiaru gwintów.

Laboratorium Fizyki Ogólnej

W laboratorium można przeprowadzać zajęcia z fizyki dotyczące pomiaru i analizy drgań, cechowania (kalibracji) termopary, wahadła, siatki dyfrakcyjnej, indukcyjności cewki i napięcia powierzchniowego.