Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2022/2023, studia stacjonarne

STUDIA STACJONARNE

Wyszczególnienie

Terminy

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

30 września 2022 r.

Semestr zimowy

01.10.2022 – 26.02.2023

Zajęcia dydaktyczne

03.10.2022 – 05.02.2023

zajęcia 15 tygodnia przypadające w piątek realizowane według ustaleń z dyrekcją instytutu

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

13.10.2022 – Inauguracja roku akademickiego

31.10.2022 – 02.11.2022

11.11.2022

23.12.2022 – 08.01.2023

Sesja egzaminacyjna

06.02.2023 – 12.02.2023

Sesja poprawkowa

13.02.2023 – 19.02.2023

Przerwa międzysemestralna

20.02.2023 – 26.02.2023

Termin uzupełnienia danych w systemie (protokoły zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców

21.02.2023

Semestr  letni

27.02.2023 – 30.09.2023

Zajęcia dydaktyczne

27.02.2023 – 25.06.2023

zajęcia 15 tygodnia przypadające w niedzielę realizowane według ustaleń z dyrekcją instytutu

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

15.03.2023 – Dzień upamiętnienia założenia PWSZ

06.04.2023 – 11.04.2023

29.04.2023 – 03.05.2023

28.05.2023

08.06.2023 – 09.06.2023

Sesja egzaminacyjna

26.06.2023 – 02.07.2023

Sesja poprawkowa

11.09.2023 – 17.09.2023

Termin uzupełnienia danych w systemie (protokoły zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców

18.09.2023

Przerwa wakacyjna

03.07.2023 – 30.09.2023

Z uwagi na 6 miesięczne praktyki, zajęcia w semestr II, IV, VI na kierunku ZiIP realizowane są w ciągu 10 tygodni.