Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2023/2024, studia stacjonarne

STUDIA STACJONARNE

Wyszczególnienie

Terminy

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

02.10.2023 r

Semestr zimowy

01.10.2023-25.02.2024

Zajęcia dydaktyczne

03.10.2023 – 04.02.2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

10.10.2023 – Inauguracja roku akademickiego 
01.11.2023 – 02.11.2023
10.11.2023 – 11.11.2023
24.12.2023 – 07.01.2024

Sesja egzaminacyjna

05.02.2024 – 11.02.2024

Sesja poprawkowa

12.02.2024 – 18.02.2024

Przerwa międzysemestralna

19.02.2024 – 25.02.2024

Termin uzupełnienia danych w systemie (protokoły zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców

20.02.2024

Semestr  letni

26.02.2024-30.09.2024

Zajęcia dydaktyczne

26.02.2024 – 23.06.2024  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

11.03.2024 – Dzień upamiętnienia założenia
Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
29.03.2024 – 02.04.2024 
30.04.2024 – 04.05.2024
19.05.2024
29.05.2024 – 30.05.2024  

Sesja egzaminacyjna

24.06.2024 – 30.06.2024

Sesja poprawkowa

09.09.2024 – 15.09.2024

Termin uzupełnienia danych w systemie (protokoły zaliczeń i egzaminów) przez wykładowców

17.09.2024

Przerwa wakacyjna

01.07.2024 – 30.09.2024

Z uwagi na 6 miesięczne praktyki, zajęcia w semestr II, IV, VI na kierunku ZiIP realizowane są w ciągu 10 tygodni