Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Warsztaty dydaktyczne w Krakowie

dsc02077_1600x1200

Warsztaty dydaktyczne w Krakowie

W dniu 22 listopada grupa 56 studentów I, III i IV semestru kierunku Architektura i Urbanistyka uczestniczyła w warsztatach dydaktycznych. Specjalna forma warsztatów miała na celu lepiej zrealizować program zawarty w kartach przedmiotów kierunku. Studenci pod okiem prowadzących warsztaty (dr hab. inż. arch. Ewy Stachury, prof. ndzw. PWSZ, dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej-Moskwiak i dr inż. arch. Adama Bednarskiego) mieli możliwość zapoznania się z formami architektonicznymi poszczególnych epok stylistycznych. Studenci I roku mieli za zadanie spojrzeć na krakowską starówkę jako na układ kompozycyjny. Najważniejsze, według autorskiego wyboru studentów, cechy kompozycyjne Starego Miasta w Krakowie np. główne osie kompozycyjne, dominanty, wnętrza urbanistyczne i ich relacje z ciągami ulicznymi, elementy krystalizujące plan zostały przedstawione w formie planów i perspektyw. Efektem warsztatów były opracowane przez studentów analizy i wnioski dotyczące wybranych budowli gotyckich, renesansowych oraz barokowych.

dr inż. arch. Adam Bednarski