Aktualności

AktualnościInstytut Studiów EdukacyjnychISEiS

Pedagogika resocjalizacyjna – poszukiwania pasjonatów

SONY DSC

Pedagogika resocjalizacyjna – poszukiwania pasjonatów

PWSZ w Raciborzu w zakresie kształcenia pedagogów poza niezaprzeczalną tradycją, cenioną kadrą i wszechstronnym przygotowaniem absolwentów do pracy zawodowej oferuje jeszcze coś szczególnego. Fenomenem Naszej Uczelni jest bowiem zwane żartobliwie „zagłębie resocjalizacyjne”, czyli środowisko lokalne pełne wszelkich placówek resocjalizacyjnych począwszy od ośrodków diagnostycznych, profilaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, poprawczych, aż po zakłady penitencjarne różnego typu. Ta szeroka baza infrastrukturalna daje możliwość studiującym pedagogikę resocjalizacyjną zyskać unikalne kompetencje niezbędne do pracy resocjalizacyjnej.

Tę niepowtarzalność studiów pedagogicznych w PWSZ w Raciborzu opisywali pracownicy ISEiS dr Adam Szecówka i dr Monika Urbanek na spotkaniach tegorocznymi maturzystami dwóch śląskich szkół. Pierwsza z nich – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Bialej – zwana jest „Szkołą Kadetów”. Oferuje ona swoim uczniom (poza programem zajęć ogólnokształcących) szkolenia specjalistyczne z zakresu służb mundurowych uwzględniające zajęcia z samoobrony i innych technik walk, strzelanie z broni osobistej oraz zajęcia w terenie i na poligonie. W tej pełnej pasjonatów szkole, na prośbę Dyrektor dr Anity Labus, przeprowadziliśmy dwa panele dyskusyjne opisujące studia pedagogiczne w Naszej Uczelni. Mieliśmy także możliwość przedstawienia aktywności  studenckiego ruchu naukowego na przykładzie SKN „Resocjalizacja”. Maturzyści  wykazali się zainteresowaniem i selektywną wiedzą w zakresie omawianych zagadnień. Spotkanie miało również incydenty warsztatowe – na prośbę uczniów zrealizowano bowiem kilka ćwiczeń terapeutycznych przeznaczonych dla grupy nieletnich w placówce resocjalizacyjnej.

Trzeci panel dyskusyjny zrealizowany został w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Grupą zainteresowaną spotkaniem była klasa maturalna o profilu medialno-prawnym, której uczniowie wzbogacają wiedzę ogólnokształcącą poprzez warsztaty z policją, prokuraturą, sądem, kuratorami, dziennikarzami oraz aktywność wolontaryjną w ośrodkach wychowawczych. Wśród nich znaleźliśmy kolejnych zainteresowanych studiami pedagogicznymi. W-ce dyrektor mgr Wojciech Marek  serdecznie zaprosił nas również na kolejne spotkanie z młodszym rocznikiem tego profilu.

Kolejne spotkania, tym razem z raciborskimi i wodzisławskimi maturzystami odbyły się w ramach „Dni Otwartych PWSZ w Raciborzu. Na wykładzie panelowym oraz zajęciach warsztatowych ponownie „zarażaliśmy” młodzież resocjalizacją.

Spotkania z młodymi ludźmi okazały się budujące. Na takich pasjonatów właśnie czekamy.