Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Podróże od starożytności do czasów belle époque

IMG_3950

Podróże od starożytności do czasów belle époque

To zagadnienie obejmują ćwiczenia w ramach przedmiotu „Historia turystyki i rekreacji” na I roku studiów kierunku Turystyka i Rekreacja w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Raciborzu. Dzięki współpracy z raciborskim Muzeum zajęcia odbywają się w scenerii ekspozycji stałych z udziałem pracowników merytorycznych tej placówki.

– Racibórz ma doskonałe zaplecze do organizacji zajęć praktycznych na kierunku Turystyka i Rekreacja. To nie tylko liczne zabytki, ale także bogate w zasoby Muzeum, które właśnie otworzyło się na współpracę z PWSZ, godząc się na realizację ćwiczeń w swoich murach – mówi dr Marcin Kuniki, dyrektor IKF w PWSZ Racibórz. Oprócz wykładowców uczelni, biorą w nich udział pracownicy merytoryczni tej placówki, przekazując wiedzę o prezentowanych eksponatach. – Realizujemy w ten sposób założenie łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja realizowane są u nas pierwszy rok. Zbliżająca się wiosna oznacza, że studenci częściej uczestniczyć będą w zajęciach w terenie – dodaje dr Kunicki. Zagadnienia objęte programem studiów, tam gdzie jest to możliwe, będą prezentowane na tle zabytków i obszarów atrakcyjnych przyrodniczo w połączeniu ze spotkaniami z specjalistami i pasjonatami. 21 lutego pierwsze z takich zajęć, poświęcone migracjom od czasów prehistorycznych do okresu wpływów rzymskich, zrealizowano na wystawie archeologicznej z udziałem archeologa mgr. Marcina Reznera.