Aktualności

Aktualności

Prezentujemy najnowszy numer Magazynu PWSZ w Raciborzu „Eunomia”

promo_93_jpg

Prezentujemy najnowszy numer Magazynu PWSZ w Raciborzu „Eunomia”

Spotkanie Prezydium i Komisji Rewizyjnej KRePSZ z udziałem JM Rektor PWSZ w Raciborzu Ewy Stachury, relacja z uroczystej sesji Rady Miasta z okazji osiemsetlecia rocznicy nadania prawa miejskich, wywiad z prezydentem Raciborza Mirosławem Lenkiem, wręczenie dyplomów absolwentom kierunku architektura, konferencja „Terroryzm a działania służb mundurowych”, podsumowanie Tygodnia Bibliotek to główne tematy 93 wydania Magazynu „Eunomia”. Ponadto piszemy o szczegółach trwającej rekrutacji, nowościach w ofercie kształcenia raciborskiej Uczelni, a w tym kontekście szczególnie polecamy tekst o tradycjach pielęgniarskich w Raciborzu. Najnowszy numer znajdziesz TUTAJ

W raciborskim Muzeum odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta. W wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta RP, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, senator Adam Gawęda, poseł Czesław Sobierajski, konsul generalna RFN we Wrocławiu Elisa­beth Wolbers, metropolita katowicki abp. Wiktor Skworc, ordynariusz gliwicki bp. prof. Jan Kopiec, opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa. Obecni byli przedstawiciele wie­lu instytucji. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową reprezentowała Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura. str. 7

– Uczelnia jest jednym z atutów w talii, którą gra Racibórz. To jedyna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w regionie. Coraz częściej korzystamy z naszych doświadczeń, dzieli­my się naszą wiedzą, wykorzystujemy swój potencjał. Studenci to wieczny koloryt, ale i zastrzyk młodej krwi dla raciborskiej go­spodarki i instytucji publicznych – przyznaje w wywiadzie prezydent Raciborza Mirosław Lenk. str 8-9

W siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witol­da Pileckiego w Oświęcimiu miało miejsce spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Za­wodowych (KRePSZ), w którym uczestniczyła m.in. Zastępca Przewodniczącego KRePSZ JM Rektor PWSZ w Raciborzu prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura. str.6

Przedstawiciele środowiska branżowego, architekci, wykładowcy, studenci oraz tegoroczni absolwenci wzięli udział w uroczystości wręczenia dyplomów ukoń­czenia studiów na kierunku architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, która odbyła się w środowe popołudnie 26 kwietnia w DK Strzecha. Dyplomy odebrało w tym roku 49 absolwentów. str. 10-11

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu odbyła się konferencja naukowa pt. „Terroryzm a działania służb mundurowych”. Na uczestników czekały liczne wy­kłady. W gronie prelegentów i zaproszonych gości znaleźli się funkcjonariusze służb mundurowych, biegli sądo­wi i eksperci m.in. w zakresie strzelectwa sportowego czy samoobrony. Jednym z najciekawszych punktów programu był pokaz działań antyterrorystycznych prze­prowadzony przez grupę operacyjną TANTO. str. 18-19

W Bibliotece PWSZ w Raciborzu w dniach 8 – 15 maja trwały obchody Tygodnia Bibliotek. To już XIV edycja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez wszystkie biblioteki, bez względu na grupę odbiorców i realizowane zadania. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom „Biblioteka. Oczywiście!” jest jednocześnie odpowiedzią na rosnącą rolę bibliotek jako ośrodków kultury. str.20-21

 

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ