Aktualności

AktualnościKomunikaty prasowe

JM Rektor Ewa Stachura wybrana do Prezydium EURASHE

Ewa Stachura fot. Wojciech Kowalczyk

JM Rektor Ewa Stachura wybrana do Prezydium EURASHE

Miło nam poinformować, że JM Rektor PWSZ w Raciborzu Ewa Stachura została wybrana do prezydium EURASHE na dwuletnią kadencję.

EURASHE  zrzesza stowarzyszenia/konferencje rektorów szkół zawodowych (państwowych i innych o charakterze non-profit) oraz inne instytucje zajmujące się kształceniem praktycznym na poziomie wyższym. Na czele organizacji stoją Prezydent i Sekretarz Generalny odpowiedzialny za realizację projektów i współpracę z Komisją Europejską oraz Prezydium, które liczy 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie (General Assembly).

Polskę w EURASHE reprezentują KRePSZ oraz PWSZ-ki z Tarnowa i Elbląga.

EURASHE ma na celu wspieranie rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie poprzez tworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych, promowanie dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego, inicjowanie i ułatwianie współpracy między członkami organizacji oraz wymianę doświadczeń między nimi. Realizacji tych celów służą doroczne konferencje, cyklicznie odbywające się seminaria (np. universities of applied sciences Leadership Forum), webinary oraz wspólne projekty. EURASHE ma ważny głos doradczy w sprawach szkolnictwa wyższego na forum Komisji Europejskiej.
Eurashe Ewa Stachura
JM Rektor Ewa Stachura wraz z Prezydentem Eurashe

 

Eurashe 2018
Eurashe 2018