Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Fundusze Europejskie dla studentów i absolwentów

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla studentów i absolwentów

Studenci PWSZ w Raciborzu mają gwarancję, że zajęcia dydaktyczne dostarczą im umiejętności poszukiwanych przez współczesny rynek pracy. Cyklicznie organizowane są wykłady otwarte i zajęcia projektowe. W dniu 27.04.2018 studenci 1. roku kierunku Administracja brali udział w warsztatach prowadzonych przez dra Ireneusza Tomeczka na temat „Fundusze Europejskie dla studentów i absolwentów”.

W trakcie zajęć studenci zachęcani są do skorzystania z możliwości kontynuacji studiów poza granicami Polski, uczą się zasad wykorzystania funduszy na potrzeby uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Zapoznają się z zasadami aplikowania o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w małych i średnich firmach. Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich reprezentowany przez dra I. Tomeczka jest prowadzony przez Fundusz Górnośląski z siedzibą w Katowicach. Studenci zainteresowani odbyciem praktyk zawodowych w Funduszu Górnośląskim mogą aplikować przez stronę internetową: www.fgsa.pl, mogą również zgłosić się bezpośrednio do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Rybniku u przy ul Powstańców 34.