Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Instytut Neofilologii zakończył I etap programu pilotażowych praktyk zawodowych

Pilotażowe praktyki zawodowe - podsumowanie

Instytut Neofilologii zakończył I etap programu pilotażowych praktyk zawodowych

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.9″]

Pierwsza grupa studentów kierunku filologia uczestniczących w projekcie   praktyk pilotażowych zakończyła 2 lipca z sukcesem swój udział w programie! Przypomnijmy, że projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co umożliwia wypłacanie studentom-praktykantom miesięcznego stypendium w wysokości 2300 zł przez 5 miesięcy, także oprócz bardzo cennego doświadczenia praktycznego, przez cały okres praktyk objętych programem otrzymują oni łącznie ponad 11 tysięcy złotych!

Głównym celem tego projektu jest zwiększenie kompetencji studentów raciborskiej filologii o doświadczenie praktyczne, nabywane podczas 5-miesięcznych praktyk w zakładach pracy, biurach tłumaczeń czy też instytucjach kultury, gdzie studenci uczą się, jak wykorzystać znajomość języków obcych w realiach rynkowych. Pierwszych 10 studentów zakończyło projekt prezentując swoje osiągnięcia i zadania zawodowe przed komisją Instytutu Neofilologii. Od pierwszego lipca 2018 praktyki pilotażowe rozpoczęła kolejna, 22-osobowa grupa studentów filologii. Miło nam również poinformować, że wniosek złożony przez dyrekcję Instytutu Neofilologii w ramach V edycji tego programu otrzymał pozytywną ocenę ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, także od października 2018 roku będzie trwała rekrutacja kolejnej, 10-osobowej grupy studentów chętnych do wzięcia udziału w programie praktyk pilotażowych!

Więcej o projekcie praktyk pilotażowych (kliknij)

Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt MNiSW zakłada sześciomiesięczne praktyki studenckie, które powstają z połączenia obecnie prowadzonych trzymiesięcznych praktyk obowiązkowych na studiach o profilu praktycznym (zwanych kursowymi) i dodatkowych trzymiesięcznych płatnych praktyk pilotażowych.

Prymarną ideą programu jest zwiększenie jakości kształcenia praktycznego. Koordynatorom projektu z ramienia Instytutu Neofilologii oraz Biura Praktyk PWSZ w Raciborzu głównie zależy na wzroście praktycznych kompetencji absolwentów kierunku filologia po odbytym stażu w firmach i przedsiębiorstwach mających kontakty z kontrahentami zagranicznymi, biurach tłumaczeń, i instytucjach kultury. Instytut Neofilologii współpracuje tutaj między innymi z Raciborskim Centrum Kultury, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, Studiem Filmowym FanArt,, biurem Tłumacza Przysięgłego Języka Niemieckiego Patrycji Tkocz-Stefanowskiej, firmami EMA-Brzezie, SUNEX, Eko-Okna, KolTech czy Planergia.  Innymi słowy, praktyki zawodowe w ramach tego projektu służą gruntownemu przygotowaniu naszych studentów do wykonywania zawodu filologa-specjalisty w różnego typu przedsiębiorstwach czy instytucjach.

Należy podkreślić, iż program pilotażowej praktyki zawodowej zawiera zakładane efekty kształcenia, co do których stosuje się system punktowy ECTS, które są poświadczone certyfikatem (wydanym przez Biuro Projektu po komisyjnym zaliczeniu praktyki). Istotnym aspektem jest weryfikacja tych efektów, która w projekcie odbywa się za pomocą tzw. „mini-zadań zawodowych”. Szczegółowy program praktyki pilotażowej obrazuje, na jakich stanowiskach pracy mogą być osiągane określone efekty kształcenia, zaś harmonogram – kiedy i  jak długo student-praktykant winien wykonywać swoje zadania w poszczególnych miejscach pracy, które są nadzorowane przez zakładowego opiekuna praktyk, a następnie weryfikowane przez uczelnianego opiekuna praktyk zawodowych. Warto podkreślić, że w projekcie przewidziano wynagrodzenie zarówno dla uczelnianych opiekunów, jak i dla opiekunów z ramienia zakładu pracy, co ma na celu zachęcenie zakładów pracy do nawiązania lub zacieśniania współpracy z naszą Uczelnią. Ponadto, część studentów-praktykantów przygotowywało dyplomowe prace aplikacyjne, w których pokazali, jak można wykorzystać wiedze zdobytą w trakcie trwania studiów w praktyce. Obrona tych prac miała miejsce 3 lipca 2018 roku, a wszyscy studenci filologii piszący aplikacyjne prace dyplomowe osiągnęli ponadprzeciętne wyniki!

Zachęcamy do sprawdzania aktualizacji zakładki ‘Pilotażowe Praktyki Zawodowe’ – Instytut Neofilologii na uczelnianej stronie internetowej. Wkrótce zamieścimy tam ważkie informacje na temat kontynuacji udziału w projekcie! Odpowiedzi na pytania dot. programu praktyk zawodowych udziela także Biuro Projektu (pokój B112 – Sekretariat Instytutu Neofilologii).

[/et_pb_text][et_pb_gallery _builder_version=”3.9″ gallery_ids=”15566,15565,15564,15563,15562,15561,15560,15559,15558,15557,15556,15555,15554,15553,15552,15551,15550,15549,15548,15547″ posts_number=”49″ show_title_and_caption=”off” zoom_icon_color=”#00a8ff” hover_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.9)” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]