Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Debata – „Prawo do powszechnego dostępu do broni palnej”

Debata – „Prawo do powszechnego dostępu do broni palnej”

13 grudnia 2019r.  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu odbyła się debata oksfordzka pod tytułem „Prawo do powszechnego dostępu do broni palnej”. Została ona zorganizowana wspólnie przez członków koła naukowego Administratywista i ISS Militarni. Celem debaty było omówienie najważniejszych kwestii dotyczących dostępu do broni w Polsce.

W dyskusji brały udział dwie grupy. Grupa koła naukowego ISS Militarni, kierowana przez Grzegorza Jarno, która broniła tezy „ZA” powszechnym dostępem oraz grupa koła naukowego Administratywista, kierowana przez Filipa Wilanowicza, broniąca tezy „Przeciw” powszechnemu dostępowi do broni. Marszałkiem debaty, zadającym pytania oraz koordynującym przebieg dyskusji, był członek koła naukowego Administratywista Grzegorz Swoboda.

Debata rozpoczęła się od przedstawienia zasad oraz krótkiego wprowadzenia w tematykę przez marszałka. Następnie, począwszy od strony broniącej tezy „ZA”, zgodnie z zasadami prowadzenia debaty uniwersyteckiej, zaczęto zadawać pytania. Każda grupa miała  maksymalnie 4 minuty na udzielenie odpowiedzi,  argumentując jednocześnie swoje stanowisko. Po udzielonej odpowiedzi  przeciwnicy mieli prawo do zadania  dodatkowego pytania bądź podważenia ich stanowiska w maksymalnym czasie 1,5 minuty. Obie grupy ochoczo odpowiadały na zadawane im pytania, argumentując je oraz popierając danymi, jakie mieli w swoim posiadaniu.

Gdy oficjalne pytania do grup się skończyły, marszałek debaty udzielił głosu publiczności, dając możliwość zadania poszczególnym grupom pytań. Dzięki temu zabiegowi, kontrolowanemu przez marszałka, obie grupy miały prawo do przedstawienia szerszego pola widzenia odnośnie swoich poglądów.  Debatujący mieli możliwość lepszego przekonania widowni o słuszności swojej tezy.

Zwieńczeniem debaty było wyłonienie zwycięzcy, czyli grupy, która użyła najlepszych argumentów i tym samym przekonała do swoich racji najwięcej osób. Odbyło się to poprzez głosowanie, w którym  publiczność podnosząc rękę, oddawała głos na, w swojej opinii, lepszą grupę.
W ten sposób jako wygranych wyłoniono grupę koła naukowego ISS Militarni, która broniła tezy „ZA” powszechnym dostępem do broni palnej. Członkowie grupy okazali się, zdaniem większości, lepszymi oratorami i przekonali publiczność do swoich poglądów.