Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Kolejne szkolenie w ramach projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu” za nami

Kolejne szkolenie w ramach projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu” za nami

13.02.2020 r. dwunastu studentów kierunku Architektura z sukcesem ukończyło kolejne szkolenie wpisujące się w działania projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”. Uczelnia realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalistyczne szkolenie, pn; „Ochrona budynków przed korozją biologiczną” obejmowało tematykę z zakresu zagadnień prawnych dotyczących ochrony obiektów, czynników wpływających na materiały budowlane, diagnostyki termowizyjnej, zagadnień z fizyki budowli, konstrukcji budowlanych, konserwacji materiałów, organizacji nadzoru i odbioru robót impregnacyjnych, wytycznych do sporządzania ekspertyz mykologiczno-budowlancyh oraz prawidłowego ich wykorzystania przez uczestników procesu inwestycyjnego.

Zajęcia prowadzone były przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (Oddział Gliwice). W trakcie 140 godzin szkolenia studenci obok zajęć teoretycznych, mieli również możliwość poznania problematyki korozji budynków w terenie. Uczestniczyli w oględzinach zabytkowych budynków Raciborza, m.in. dawnego budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich, aktualnie Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Raciborzu, oraz budynków użyteczności publicznej, tj. dawnego budynku Gimnazjum nr 5 w Raciborzu. Korzystając z gościnności Dyrektora placówki, ks. Jana Rośka, studenci dokonali przeglądu stanu technicznego Pocysterskiego Zespołu Klasztorno- Pałacowego, w skład którego wchodzi Sanktuarium oraz Ośrodek Formacyjno-Edukacyjny Diecezji Gliwickiej w Rudach.

Zwieńczeniem intensywnego kursu był egzamin złożony w dniu 13.02.2020 r. przed Komisją egzaminacyjną w składzie: Przewodniczący dr inż. Tomasz Steidl, oraz członkowie dr inż. Jan Antoni Rubin oraz mgr inż. Cezariusz Magott.

Odbierając z rąk przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej certyfikaty, potwierdzające nowo zdobyte umiejętności, studenci otrzymali gratulacje, słowa uznania oraz życzenia powodzenia przed obroną prac inżynierskich.