Aktualności

Konkursy

„Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2019” konkurs na projekt okładki

Pedagogika

„Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2019” konkurs na projekt okładki

BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, PWSZ w Raciborzu,  Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – organizatorzy przedsięwzięcia naukowego, kończącego się międzynarodową konferencją naukową pt.:  „Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2019” [dziesiąta edycja]

Zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na projekt okładki do publikacji pt.: Zarządzanie zmianami w drodze realizacji założeń zrównoważonego rozwoju

Termin nadesłania prac – 21 marca 2020 roku Termin rozstrzygnięcia: 26 marca 2020

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie i studenci. Celem konkursu jest projekt okładki do publikacji pt.:  Zarządzanie zmianami w drodze realizacji założeń zrównoważonego rozwoju
 1. Każdy twórca może przysłać na konkurs dowolną ilość własnoręcznie wykonanych projektów. Wymiary projektów: pierwsza strona okładki w formacie B5 + 2,2 cm grzbiet.
 1. Projekty należy przesłać w wersji elektronicznej + płyta CD (rozdzielczość grafiki min. 300 DPI, CMYK w skali 1:1) oraz w jednym egzemplarzu sygnowanym, opatrzonym na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, e-mail. Prace nie mogą być naklejane ani oprawiane.
 1. Do projektów należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony: http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/
 1. Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostaje do dyspozycji organizatora. Prawa autorskie związane z pracami konkursowymi przechodzą na organizatora.
 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:
  Biuro Parlamentarne
  prof. Jerzego Buzka,
  40-097 Katowice ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – DEBIUT NAUKOWY oraz na adres email: hk@buzek.pl
 1. Ostateczny termin dostarczenia prac: 21 marca 2020 roku
 2. Oceny prac i podziału nagród dokona powołane przez organizatora jury.
 3. Ustanawia się następujące nagrody: I nagroda, to kilkudniowy wyjazd do Parlamentu Europej-skiego na zaproszenie prof. Jerzego Buzka. II nagroda, to udział w Szkole liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, która odbędzie się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
 1. Werdykt jury jest ostateczny. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.buzek.pl,  Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub pocztą.
 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.
 1. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień tego regulaminu.
 1. Organizatorzy: Henryk A. Kretek –tel. (+48) 609 771 772;  hk@buzek.pl Dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu, tel. 324155020, e-mail. Henryk.kretek@pwsz.raciborz.edu.pl

 

Kartę zgłoszenia w wersji WORD, będzie można pobrać ze strony http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/