Aktualności

AktualnościBiblioteka

Obowiązkowe szkolenie z przysposobienia bibliotecznego w sposób zdalny (e-learning)

Obowiązkowe szkolenie z przysposobienia bibliotecznego w sposób zdalny (e-learning)

Szanowni studenci pierwszego roku!

Przypominamy, że 17 lutego 2021 mija termin odbycia zaliczenia przysposobienia bibliotecznego w formie online dla studentów pierwszego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.Jego celem jest prezentacja zasad funkcjonowania Biblioteki PWSZ w Raciborzu oraz przygotowanie studentów do aktywnego korzystania z jej zbiorów.

Zajęcia odbywają się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Moodle. W dowolnym czasie można zalogować się do systemu i wziąć udział w szkoleniu. Pozytywne rozwiązanie testu stanowi podstawę dokonania wpisu.

Studenci, którzy odbyli zajęcia z przysposobienia bibliotecznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w ostatnich pięciu latach i kontynuują tu studia, są zwolnieni z odbycia ponownego szkolenia. Prosimy o przekazanie takich informacji na adres mailowy: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl, w celu przepisania zaliczenia na bieżący rok akademicki.

Link do strony internetowej szkolenia bibliotecznego http://biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl/szkolenie-biblioteczne-on-line/

Biblioteka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

ul. Słowackiego 55,

47-400 Racibórz,

tel. (32) 415 50 20 wew. 152,

e-mail: biblioteka@pwsz.raciborz.edu.pl