Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

ARCHITEKTURA – PROCES DYPLOMOWANIA ROZPOCZĘTY

ARCHITEKTURA – PROCES DYPLOMOWANIA ROZPOCZĘTY

Zakończenie kilku lat spędzonych w uczelnianych murach, odbywa się poprzez zdanie najważniejszego na całych studiach egzaminu, który nazywa się testem kompetencji inżynierskich. Pomyślne zaliczenie testu dopuszcza do egzaminu dyplomowego i poprzedza prezentację projektu i obronę pracy dyplomowej inżynierskiej.


    Aby dotrzeć do końcowej fazy studiów obrony pracy dyplomowej, należy przejść przez wszystkie wcześniejsze etapy; zaliczyć je, solidnie przygotować, a przede wszystkim napisać pracę dyplomową inżynierską, która jest uwieńczeniem studiów i stanowi samodzielne rozwiązanie określonego zadania teoretycznego lub praktycznego.


   Zakres testu kompetencji inżynierskich, do którego w ubiegły czwartek 14.01.2021r.  przystąpili studenci ostatniego semestru studiów kierunku Architektura w PWSZ w Raciborzu obejmował treści programowe przedmiotów podstawowych i kierunkowych, które były realizowane w ramach programów nauczania oraz planu studiów na w/w kierunku.