Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

W Instytucie Architektury powstaną koncepcje projektowe dla Rybnika

W Instytucie Architektury powstaną koncepcje projektowe dla Rybnika

Współpracę z Rybnikiem Instytut Architektury rozpoczął w 2012 roku realizując w czasie cyklu studiów kilka projektów zlokalizowanych na terenie tego miasta.

Z inicjatywy architekt Marleny Wolnik z pracowni MWArchitekci https://mwarchitekci.pl/ obecnie wykładowcy IA, w dniu 21 maja 2021r.  doszło do spotkaniu Rektora PWSZ Raciborzu dra Pawła Strózika z Prezydentem Miasta Rybnika Piotrem Kuczerą. Intencją spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy Uczelnią a magistratem oraz zostały omówione zakresy i obszary aktywności, w których możliwe będzie zaangażowanie studentów. Zamierzamy wspólnie realizować projekty w dziedzinie architektury, sztuki, kultury  ale również turystyki, sportu oraz wymiany wiedzy fachowej. W spotkaniu  uczestniczyli architekt miejski Rybnika mgr inż. architekt Tomasz Cioch, a także  Dyrektor Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu  dr inż. arch Joanna Sokołowska Moskwiak, Prof. PWSZ

Kolejnym etapem będzie Ramowe Porozumienie o Współpracy, które umożliwi rozpoczęcie formalnej współpracy pomiędzy instytucjami.