Aktualności

Aktualności

Jubileuszowy 100. numer półrocznika „Eunomia”

Jubileuszowy 100. numer półrocznika „Eunomia”

1 października, wraz z początkiem roku akademickiego, ukazał się jubileuszowy numer czasopisma Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development nr 1(100)/2021.

Tegoroczną edycję poświęciliśmy zagadnieniom prawa i administracji, nauk społecznych wobec zrównoważonego rozwoju oraz edukacji i historii. Na stałe zagościły na naszych łamach publikacje w językach obcych, poświęcone naukom społecznym oraz naukom o zdrowiu.

Idea wymiany myśli naukowej była od samego początku podstawowym celem kontynuowania czasopisma „Eunomia” w nowym charakterze, już nie jako czasopisma informacyjnego o życiu Uczelni. Cel ten został w pełni osiągnięty. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły naukowe wykładowców PWSZ w Raciborzu oraz naukowców wielu innych uczelni. W najnowszym numerze swoje artykuły opublikowali dr Jacek Pierzchała, dr Henryk A. Kretek i dr Grzegorz Chrószcz- wykładowcy Instytutu Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu oraz specjalista z zakresu prawa, przez wiele lat związany z raciborską Uczelnią – dr Dariusz Michta. Gościnnie publikują naukowcy z kraju i zza granicy – w jubileuszowym numerze znajdziemy artykuły dra Janusza Dworaka, dra Michała Boczka, Mileny Niewielskiej, dr Aliny Marii Basak, Marii Łukawskiej, Patrycji Wąglorz, Natalii Ejsmontt, Sergeya Motorova, Natallii Siamionavej i Yevgeniya I. Soveiko z Vitebsk State University. Ogromnym zaszczytem i prestiżem czasopisma są regularnie już zamieszczane artykuły prof. dr hab. Wiesława Sztumskiego, wnikliwego obserwatora zmian społecznych – tym razem w artykule o sztucznej inteligencji. Na łamach najnowszego numeru wraca dr Joanna Kapica-Curzytek ze swoimi wnikliwymi recenzjami najnowszych publikacji z zakresu historii regionu i nie tylko, tym razem podzieliła się z czytelnikami recenzją biografii „Geniusz kobiet”.

Wśród opublikowanych artykułów na szczególne uznanie zasługują teksty autorstwa studentów PWSZ w Raciborzu: to artykuł Adriana Sławika pt. Inteligentna rękawica tłumacząca alfabet palcowy, napisanypod opieką naukową dr Małgorzaty Kuchty oraz rozprawa studentek kierunku bezpieczeństwo państwa – Dominki Nowak, Julii Didenko, Pauliny Szymańskiej i Luizy Ignacy pt. Struktura i zasady współpracy policji w Polsce i w Unii Europejskiej.

Półrocznik Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development to czasopismo naukowe otwarte dla pracowników naukowych oraz studentów. Na jego łamach prezentowane są badania i studia poświęcone idei zrównoważonego rozwoju w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Czasopismo jest wydawane zarówno w wersji „papierowej”, jak i elektronicznej. Redakcja przyjmuje oryginalne artykuły naukowe, przeglądowe, opiniotwórcze, w wydaniu specjalnym, komunikaty, notki techniczne w języku polskim i angielskim. Wszystkie artykuły zatwierdzone do publikacji przez Redakcję są publikowane bezpłatnie w otwartym dostępie (Open Access).

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: Biblioteka Nauki, Index Copernicus, Arianta, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), CEON Centrum Otwartej Nauki, Google Scholar, Infona Portal Komunikacji Naukowej, ROAD – Directory of Open Access Scholarly Resources.

Oddając w Państwa ręce jubileuszowy, setny numer naszego półrocznika, życzymy owocnej i miłej lektury, a jednocześnie zachęcamy do sięgnięcia po numery archiwalne, które można znaleźć na stronie internetowej http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/

Zachęcamy też do współpracy z naszym periodykiem i publikowania na jego łamach.

Redakcja czasopisma

Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development