Aktualności

Aktualności

PWSZ w Raciborzu partnerem Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE

PWSZ w Raciborzu partnerem Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa umacnia swoją współpracę z biznesem. Uczelnia podpisała porozumienie o partnerstwie i współpracy ze Śląskim Porozumieniem Gospodarczym ŚLĄSK.ONLINE – organizacją, która integruje środowiska gospodarcze w Subregionie Zachodnim oraz działa na rzecz rozwoju gospodarczego w ujęciu transgranicznym.

Dla studentów i biznesu

Ideą podpisanej 9 grudnia 2021 przez Rektora dr Pawła Strózika i Ireneusza Burka Prezesa Zarządu Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE umowy jest podejmowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia zasobów rynku pracy poprzez: wdrażanie edukacji kompetencyjnej, dualnego kształcenia, zintegrowanego systemu kwalifikacji, kształcenia branżowego, wsparcie procesów HR poprzez diagnozowanie, doradztwo zawodowe i personalne oraz inne działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.

Profesjonalne kadry

Wzajemna współpraca ma owocować podejmowaniem działań w zakresie rozwoju doradztwa zawodowego oraz poprawy współpracy szkół i uczelni z pracodawcami, wzmacniania współpracy uczelni, szkół i samorządów lokalnych z pracodawcami a także w zakresie reagowania na bieżące potrzeby kadrowe przedsiębiorców.

Uczelnia zawodowa – przepustka do kariery

– Cieszę się, że Śląskie Porozumienie Gospodarcze stało się partnerem PWSZ w Raciborzu. Mam nadzieję, że już wkrótce podejmiemy inicjatywy edukacyjne i naukowe, które wspomogą firmy i instytucje, a studentów jeszcze lepiej przygotują do przyszłej pracy i kariery. Jako uczelnia zawodowa zawsze z chęcią podejmujemy tematy służące szerokiemu rozwojowi naszych absolwentów na konkurencyjnym rynku pracy – informuje Rektor dr Paweł Strózik.