Aktualności

Aktualności

PWSZ uruchamia pomoc dla studentów i kandydatów z Ukrainy 

pomoc_ukraina_c

<strong>PWSZ uruchamia pomoc dla studentów i kandydatów z Ukrainy</strong> 

Wychodząc naprzeciw aspiracjom edukacyjnym obywateli Ukrainy oraz w dowód wsparcia ukraińskiej młodzieży, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu uruchomiła specjalny program skierowany do tych, którzy w związku z rozpoczętą wojną zechcą podjąć studia na dostępnych w ofercie edukacyjnej w PWSZ w Raciborzu  kierunkach. https://ua.pwsz.raciborz.edu.pl/

Studentom pochodzącym z Ukrainy, którzy wraz z rozpoczęciem działań wojennych zmuszeni byli przerwać studia we własnym kraju Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu umożliwi kontynuację kształcenia  (w trybie przeniesienia), oferując zwolnienie z opłat oraz zapewni stosowne do sytuacji warunki rekrutacji, a także dogodne i elastyczne warunki studiowania. Stosowne dokumenty należy złożyć w Uczelni do dnia 30 marca 2022r. Studenci oraz kandydaci z Ukrainy mogą również ubiegać się o bezpłatne zakwaterowanie w domu studenckim. 

Uczelnia zapewnia wsparcie informacyjne, pomoc w znalezieniu pracy, a potrzebującym pomoc psychologiczną. 

Zorganizowany zostanie kurs języka polskiego oraz opiekę dzienną dla dzieci przybywających studentów.

PWSZ rozpoczęło już zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów, takich jak: środki opatrunkowe, koce ratunkowe, zestawy medyczne, peleryny przeciwdeszczowe, artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne, maseczki oraz żywność itd.

Wspiera również promocyjnie zbiórki finansowe: PCK, CARITAS, SIEpomaga.pl oraz inne potwierdzone przez oficjalne strony rządowe.  

We wszystkich sprawach dotyczących podjęcia studiów oraz wszystkich przybywających z Ukrainy potrzebujących pomocy prosimy o kontakt: 

KONTAKT: 

tel. 32 415 50 20  wew. 200
E-MAIL: DOS@PWSZRAC.PL

telefony: +48  507 418 000, +48 662 274 373

JM Rektor PWS
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu