Aktualności

Aktualności

Prośba do pracodawców – interesariuszy uczelni o wypełnienie ankiety związanej z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli

tlo

Prośba do pracodawców – interesariuszy uczelni o wypełnienie ankiety związanej z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli

W związku z przeprowadzaną obecnie ogólnopolską kontrolą funkcjonowania państwowych wyższych uczelni zawodowych, Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK) zaplanowała przeprowadzenie badania ankietowego online, skierowanego do pracodawców – interesariuszy uczelni. Celem badania jest pozyskanie opinii pracodawców na temat doświadczeń ze współpracy z absolwentami uczelni oraz zaspokajania potrzeb rynku pracy przez ofertę edukacyjną uczelni.

Ankieta jest anonimowa. Jej zbiorcze rezultaty przysłużą się zidentyfikowaniu wymagających poprawy obszarów realizowania zadań publicznych z zakresu szkolnictwa zawodowego i zostaną przedstawione przez NIK w końcowym raporcie z kontroli. Ze względu na misję NIK, którą jest niezależna, profesjonalna kontrola zadań publicznych w interesie obywateli i państwa, dzięki wypełnieniu ankiety pracodawcy zyskują unikalną szansę współdziałania na rzecz dobra wspólnego.

W związku z tym Najwyższa Izba Kontroli liczy na Państwa pomoc i wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym adresem:

https://zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=UCZELNIE