Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Edukacyjnych

Wybory w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym

ptp

Wybory w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym

Dr Ludmiła Nowacka została wybrana na kolejną kadencję przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział Racibórz. Wybory odbyły się 14 września w 2023 r.

Zarząd Oddziału tworzą: przewodnicząca dr Ludmiła Nowacka, z-ca przewodniczącej Danuta Hryniewicz, sekretarz Sławomir Szwed, skarbnik Andrzej Kowalski, członek zarządu dr Adam Szecówka. Komisja Rewizyjna tworzą: przewodnicząca dr Gabriela Kryk, członkowie dr Kornelia Solich i Dorota Jańska.

Głównym celem działalności oddziału jest m.in.: udział w rozwoju nauk pedagogicznych i popularyzacja ich osiągnięć, prowadzenie, wspieranie i propagowanie badań w zakresie nauk pedagogicznych, inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych zmierzających do rozwijania nauk pedagogicznych, inspirowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych pracowników edukacji. Wartym podkreślenia i ważnym przedsięwzięciem oddziału były i są organizowane Raciborskie Seminaria Pedagogiczne. W 2023 r. już po raz szesnasty odbyła się ta naukowa konferencja, która wpisuje się na trwale w życie naukowe środowiska pedagogicznego i Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

We wrześniu w Poznaniu odbędą się także wybory w strukturach centralnych PTP. Delegatem raciborskiego oddziału został wybrany dr Adam Szecówka.