Aktualności

AktualnościInstytut Techniki

Instytut Techniki z wizytą w Grupie Azoty

_DSC5072

Instytut Techniki z wizytą w Grupie Azoty

W dniu 10.04.2024 r. studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu odwiedzili siedzibę Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Organizatorem wycieczki był dr inż. Leszek Gomółka a opiekunami grupy byli: dr inż. Mariusz Twardawa i mgr inż. Damian Ignacy. Wycieczka odbyła się w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Głównym punktem wycieczki była hala produkcyjna na Wydziale Saletrzaku, gdzie w procesie produkcji substancje w formie stopionych soli przerabia się w granulat. Można tam było zobaczyć instalacje produkcyjne, taśmociągi oraz inne aparaty techniczne, takie jak suszarnia bębnowa czy chłodziarka fluidalna. Najważniejszym elementem w hali produkcyjnej była centralna sterownia składająca się z sterowni instalacji neutralizacji oraz dwóch sterowni  instalacji granulacji mechanicznych, gdzie operatorzy prowadzą całe procesy technologiczne.  Studenci mogli zapoznać się z działaniem programu sterującego poszczególnymi elementami wykonawczymi AKPiA oraz wykrywającego awarie maszyn.

Kolejnym punktem wycieczki był magazyn nawozów sypkich, gdzie granulat kierowany jest bezpośrednio z hal produkcyjnych a dzięki taśmociągom umieszczonym pod stropem hali magazynowej produkt dostarczany jest na nasypy. Studenci dowiedzieli się także, że ważnym działaniem kontroli jakości jest przeprowadzanie testów na przenoszenie detonacji dla partii produktu.

Po magazynie zwiedzono pakownię, która była ostatnim punktem programu. Przedstawiono grupie proces pakowania produktu do worków typu big-bag o pojemności 500 kg oraz 1000 kg, który jest procesem głównie mechanicznym. Natomiast pakowanie worków o pojemności 50 kg odbywał się w formie zautomatyzowanej za pomocą wagopakowaczki. Zapakowany granulat trafiał na palety, które później są automatycznie foliowane.

Podczas wycieczki studenci zapoznali się również z technologią przemysł 4.0 oraz z efektami zielonego ładu w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Zwrócono także szczególną uwagę na metodykę Just In Time, wielkość magazynów do składowania oraz przepływ produktu w całym procesie technologicznym.

Wycieczka do Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. pozwoliła studentom zrozumieć jak wygląda proces produkcji w praktyce, jak ważne są środki bezpieczeństwa w halach produkcyjnych, ile kosztów generują takie rozwiązania technologiczne oraz jak ważne jest zapobieganie marnotrawstwu.