Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Studenci Architektury ponownie na warsztatach ArchitEKO w Juchowie

IMG_0496

Studenci Architektury ponownie na warsztatach ArchitEKO w Juchowie

Klucz do Sukcesu

Łąki pełne kwiatów, zdrowe i długowieczne krowy oraz wspólna praca to elementy, które zapewniają sukces warsztatów ArchitEKO, organizowanych w Juchowie. Studenci architektury z Instytutu Architektury Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu regularnie uczestniczą w tych wyjątkowych warsztatach, gdzie mają okazję łączyć teorię z praktyką w unikalnym ekologicznym otoczeniu.

Początki współpracy

Współpraca studentów z ekologicznym gospodarstwem „Projekt Wiejski Juchowo” rozpoczęła się kilka lat temu od konkursu urbanistycznego. Konkurs ten dotyczył rewitalizacji ruin zespołu pałacowo-parkowego w Radaczu, należącego do gospodarstwa. Zwycięstwo studentów w tym konkursie zaowocowało pierwszą wizytą studyjną oraz uczestnictwem w konferencji w listopadzie 2018 roku.

Regularne warsztaty i praktyki

Od tego czasu studenci architektury co roku biorą udział w plenerach rysunkowych oraz odbywają praktyki na terenie farmy w Juchowie, największego ekologicznego gospodarstwa w Europie. Warsztaty ArchitEKO stały się stałym punktem w ich kalendarzu, oferując możliwość pracy w inspirującym, ekologicznym środowisku.

Kontynuacja udanej współpracy

Po sukcesach poprzednich edycji warsztatów i praktyk, zarówno studenci, jak i organizatorzy są przekonani, że wizyty w Juchowie będą kontynuowane. Tradycja współpracy między Instytutem Architektury a gospodarstwem „Projekt Wiejski Juchowo” trwa, przynosząc korzyści obu stronom i promując zrównoważony rozwój oraz ekologiczne podejście do architektury i urbanistyki.