Aktualności

AktualnościInstytut Techniki

dr inż. Tomasz Czyszpak na konferencji „Leadership i management w teorii i praktyce polskich uczelni”

3 kopia

dr inż. Tomasz Czyszpak na konferencji „Leadership i management w teorii i praktyce polskich uczelni”

W dniu 13 czerwca dr inż. Tomasz Czyszpak /prorektor ds. organizacji/ brał udział w konferencji „Leadership i management w teorii i praktyce polskich uczelni”, która odbyła się w Krakowie.
Celem naukowym oraz praktycznym konferencji była prezentacja i wymiana doświadczeń związanych z zagadnieniem przywództwa (leadership) oraz zarządzania (management) w środowisku akademickim.

Cele konferencji

Dyskusja obejmowała wymianę doświadczeń dotyczących: kompetencji przywódczych i zarządczych kadr polskich uczelni; mapowania przez kadrę procesów podejmowania decyzji; konsolidacji uczelni; współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym; rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej; współpracy uczelni i instytutów badawczych; internacjonalizacji uczelni; komercjalizacji wyników badań; modeli uczelni; rozwoju kluczowych kompetencji uczelni; rozwoju przedsiębiorczości w obszarze zarządzania uczelniami.

Prezentacja przeglądu projektów inżynierskich ANS

Podczas konferencji miałem okazję przedstawić wydarzenie, które wpisało się już na stałe do kalendarza ANS, jakim jest coroczny przegląd projektów inżynierskich na kierunkach technicznych. Wydarzenie co roku przyciąga przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy są zainteresowani rozwiązaniami prezentowanymi przez absolwentów automatyki i robotki oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Przegląd projektów inżynierskich przynosi korzyści zarówno dla studentów, jak i dla społeczności, wspierając rozwój umiejętności, budowanie świadomości społecznej, nawiązywanie kontaktów z przemysłem oraz promowanie uczelni i programów studiów.

Dodał Tomasz Czyszpak pomysłodawca przeglądu projektów inżynierskich w ANS