Cele działań

BIURO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CELE DZIAŁAŃ

Celem nadrzędnym działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych jest wyrównywanie szans edukacyjnych osób z różnego rodzaju  niepełnosprawnością i pozostałych studentów, w całym toku studiowania na określonym kierunku zaczynając od momentu postępowania rekrutacyjnego.

Osoby z niepełnosprawnością, tak jak wszyscy kandydaci na studia, przechodzą takie samo postępowanie kwalifikacyjne, odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów.

Po przekroczeniu progu uczelni studenci z niepełnosprawnością mogą liczyć na wsparcie i życzliwość społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (obecnie: Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu), a w szczególności na pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, który koordynuje działania zmierzające do stworzenia im przyjaznych warunków studiowania.