PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

BIURO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 06 grudnia 2012 r. Zarządzeniem Nr 331/2012 Rektora PWSZ w Raciborzu zostało utworzone stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Funkcję tę, decyzją Rektora PWSZ w Raciborzu (Zarządzenie 20/2019 z dnia 28 marca 2019), pełni dr Danuta Zwolińska – wykładowca Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia.

DYŻURY

Zapraszam osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które chcą się podzielić swoimi problemami, uwagami i propozycjami udoskonalenia procesu studiowania w naszej Uczelni, w każdy poniedziałek w godzinach:

dyżur w sesji – wtorek, od 10:00 do 12:00, Biuro BON nr pokoju 131-1

czwartek, od 10:00 do 12;00, Biuro BON nr pokoju 131-1

Ważne !!!
Wszelkie informacje przekazywane przez studentów, w postaci dokumentów czy rozmów, mają charakter poufny.

KONTAKT

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Danuta Zwolińska
Wykładowca Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

ANS w Raciborzu
ul. Akademicka 1
47-400 Racibórz
budynek główny ANS (A),
Pokój A220-C

e-mail: danuta.zwolinska@akademiarac.pl