Studencki Klub Pomocy Koleżeńskiej

Studencki Klub Pomocy Koleżeńskiej

BIURO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STUDENCKI KLUB POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

Obecnie podjęto wyzwanie stworzenia zorganizowanego systemu studenckiej pomocy koleżeńskiej, pod nazwą Studencki Klub Pomocy Koleżeńskiej.
Do głównych zadań wolontariuszy – asystentów studentów z niepełnosprawnością należeć będą m.in.:
– towarzyszenie i udzielanie wsparcia osobie niepełnosprawnej podczas zajęć dydaktycznych i w przerwach między zajęciami,
– pomoc w przemieszczaniu się między budynkami ANS w Raciborzu,
– pomoc w sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych,
– zapewnienie o wsparciu w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia – w sekretariatach, dziale praktyk oraz innych jednostkach organizacyjnych naszej Uczelni, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

Osoby chętne do pomocy proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych –
dr Danutą Zwolińską – danuta.zwolinska@akademiarac.edu.pl

W ten sposób stworzymy zorganizowaną grupę studenckiej pomocy koleżeńskiej i w zależności od potrzeb zgłaszanych ze strony osób z niepełnosprawnością będziemy z tych zasobów osobowych i chęci do pomocy korzystali.